Så här funkar det

Inför små bostadsrättsföreningar gäller det för lägenhetsköpare att se upp. Det är experter GP talat med överens om. Det handlar om bygglov som inte är sökta, om kostnader som kan ligga dolda och risken för osämja i en liten förening. Det kan leda till oförutsedda kostnader, i värsta fall konkurs, och svårigheter att sälja lägenheten.