Så gick det till när hämndspiralen började snurra – och gängkriget i Frölunda tog fart

Gängkriget i Västra Frölunda snurrar runt fem unga män, som alla tvingats se en bror skjutas till döds. På så vis drivs de väpnade uppgörelserna vidare av annat än kampen om narkotikamarknaden. Här handlar det lika mycket om hämnd för hämnden.