Så bra lyckas skolorna utifrån elevernas bakgrund

Eleverna i nästan två tredjedelar av Göteborgs skolor klarade sig i genomsnitt sämre än förväntat utifrån sin bakgrund. GP har listat Skolverkets förväntningar och faktiska resultat på alla Göteborgs högstadieskolor.