Så bra funkar 6-timmars arbetsdag

Svartedalens äldrecentrum har nästan hälften så hög sjukfrånvaro som Göteborgs stad som helhet. Det visar utvärderingen av försöket med sex timmars arbetsdag ett år efter starten.

ANNONS
|

Försöket med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldrecentrum på Hisingen har pågått sedan i februari 2015. På onsdagen presenteras en ettårig utvärdering av projektet för ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tanken är att försöket ska pågå under hela 2016. Men vid kommunstyrelsen sammanträde röstades en motion igenom om att försöket ska avslutas redan nu. Röstsiffrorna blev 7-6 till allianspartierna med stöd av Sverigedemokraterna.

PÅ torsdag ligger frågan på kommunfullmäktiges bord. Kommunalrådet Karin Pleijel (MP) är en av drivkrafterna bakom projektet och hoppas att fullmäktige fattar beslut om att projektet blir kvar som planerat.

- Nu har vi kommit så här långt i projektet och redan lagt ut så mycket pengar att det enda rimliga är att vi fortsätter så att vi kan få ut något av det. Vi har en hög och ökande sjukfrånvaro och måste hitta ett sätt att angripa frågan. Vägvalet har aviserat att partiet vill att projektet ska fortsätta så vi får se hur det går, säger Karin Pleijel.

ANNONS

Kommunalrådet Maria Rydén (M), vill däremot att projektet stoppas omedelbart.

- Det känns som att ta en godispåse från Svartedalens personal men vi kommer aldrig att ha råd att fortsätta med sex timmars arbetsdag. Vi måste hitta andra sätt att få en bättre arbetsmiljö och lägre sjukfrånvaro, säger hon.

GP har i en rad artiklar berättat om projektet som också fått stor uppmärksamhet i internationella medier. Syftet är att utreda effekterna av kortare arbetstid bland annat vad gäller hälsa och sjukfrånvaro. En parallell studie görs på Solängens äldreboende där personalen fortsatt med åtta timmars arbetsdag.

När det gäller sjukfrånvaron sjunker den något bland de anställda på Svartedalen medan den ökar markant både bland Solängens medarbetare och Göteborgs kommuns anställda i stort.

På Solängen har exempelvis sjuktalet ökat med 2,4 procentenheter till 8,4 procent på ett år. Det genomsnittliga sjuktalet för Göteborgs kommun hamnar ännu högre, på 12,1 i genomsnitt. Vid Svartedalen har sjukfrånvaron istället gått ner med 0,6 procentenheter till 5,8 procent.

Vidare uppger 76 procent av Svartedalens anställda vid frågetillfället att de haft en bra hälsa de senaste tio dagarna. Motsvarande siffra för Solängen ligger på 60 procent.

Två tredjedelar av Svartedalens anställda uppger under samma tidperiod att de känt sig lugna jämfört med varannan anställd vid Solängen. Skillnaden är nästan lika stor vad gäller andelen som uppgett att de känt sig pigga de senaste tio dagarna.

ANNONS
ANNONS