S-kravet: Välbärgade områden ska ta emot Ukrainaflyktingar

Socialdemokraterna vill att flyktingar från Ukraina främst ska bo i Göteborgs mest välbärgade stadsdelar. Partiet föreslår att ukrainare i den mån det går ska erbjudas boende i de 20 områden där andelen utrikesfödda är lägst.
– De här områdena har aldrig tagit ansvar under en flyktingvåg, säger Viktoria Tryggvadottir Rolka (S).