Röster från manifestationen: ”Mahsas död blev droppen”

Med slagorden ”Kvinna, liv, frihet” marscherade ett stort antal människor i Göteborg för att hedra Mahsa Aminis plötsliga bortgång.
Stämningen var känsloladdad och full av vrede.
– Kvinnor som är emot slöja kommer att störta regimen, och den dagen ska vi fira, säger Sussan Saberi, företrädare för Kvinnorättsförbundet.