Römosseskolan
Römosseskolan Bild: Paul Wennerholm

Römosseskolan får drivas vidare

Förvaltningsrätten har beslutat att Römosseskolan fortsatt får hålla öppet, i väntan på ett definitivt beslut.
– Det är svårt att förstå hur Skolinspektionen kan fatta ett sådant stort beslut utan någon barnkonsekvensanalys, säger skolans juridiska ombud Dan Eliasson från Kaiser advokatbyrå.

ANNONS
|

Skolinspektionens beslut att stänga skolan överklagades av styrelsen för Föreningen Framstegsskolan. Nu har förvaltningsdomstolen beslutat om inhibition, alltså att skolan kan hållas öppen tills dess att rätten hunnit avgöra frågan om överklagan.

– Det är svårt att förstå hur Skolinspektionen kan fatta ett sådant stort beslut utan någon barnkonsekvensanalys, säger skolans juridiska ombud Dan Eliasson från Kaiser advokatbyrå.

”Det aktuella beslutet har sådana verkningar att det kan antas att det inte är fullt möjligt för föreningen att, om beslutet senare upphävs, få full kompensation för den förlust som föreningen har orsakats.” skriver förvaltningsrätten i beslutet.

Olämpliga för skolverksamhet

Styrelsen för Föreningen Framstegsskolan, som är skolans huvudman, har varit mycket kritiska mot beslutet. Skolinspektionen har motiverat beslutet om att stänga ner skolan genom att bland annat peka på att flera styrelseledamöter är olämpliga för att bedriva skolverksamhet.

ANNONS

”Omständigheterna som ligger till grund för Skolinspektionens bedömningar i detta beslut är sammantaget av så allvarlig karaktär, och misskötsamheten från styrelsens sida har pågått under så lång tid, och omfattar så många tidigare styrelser och befattningshavare, att det saknas skäl att anta att Föreningen skulle ha förmåga att tillse att andra lämpliga personer sätts i den nuvarande styrelsens ställe.”, skriver Skolinspektionen bland annat i beslutet.

Skolans ombud Dan Eliasson menar att förvaltningsrätten gjort en rimlig bedömning eftersom Skolinspektionen inte har förklarat varför skolan måste hållas stängd i väntan på förvaltningsrättens dom.

– Det är otroligt mycket klokare att göra som huvudregeln säger. Och det är att man håller öppet tills domstolen fått pröva om det finns anledning att stänga.

Ser du detta som en seger?

– Det är synd att kalla det en seger. Det är bara en korrigering som är i det närmaste uppenbar, säger Dan Eliasson.

Beslutet om att skolan skulle stängas kom den 27 oktober från Skolinspektionen. Det innebar att 600 elever behöver flyttas över till andra skolor.

Föreningen Framstegsskolans styrelse har valt att inte själva kommentera förvaltningsrättens beslut mer än genom ett pressmeddelande. Där konstateras att detta är ytterligare ett domstolsbeslut som ändrats till att gå på skolans linje.

ANNONS

"Varje beslut som fattats av politiker och myndigheter sedan maj och som därefter prövats av domstol har ändrats till vår fördel.”, skriver styrelsen i ett pressmeddelande.

Abdirisak Waberi, Römosseskolans tidigare rektor som nu är åtalad för brott.
Abdirisak Waberi, Römosseskolans tidigare rektor som nu är åtalad för brott. Bild: Jessica Bentsen

I början av november åtalades två personer, bland annat skolans tidigare rektor Abdirizak Waberi, som tidigare varit riksdagsledamot för Moderaterna, för grov förskingring och grovt bokföringsbrott. Misstanken är att 13 miljoner kronor avsedda för skolan slussats ut ur landet, huvudsakligen till Somalia.

Enligt tidningen GT leder Waberi ett islamistiskt parti i landet, med kopplingar till Muslimska Brödraskapet. En del av pengarna har också gått till sexklubbar och exklusiva hotell i länder som Malaysia, Thailand, Saudiarabien, Storbritannien och Kenya, enligt GT.

Enligt åtalet har Waberi kommit över medel avsedda för Römosseskolan genom bluffakturor till tre andra företag han har haft inflytande över, bland annat Primus Utbildning. Det är via det företagets kontoutdrag som Waberi kan knytas till olika sexklubbar i bland annat Bangkok, enligt GT.

Abdirizak Waberi nekar i förhör till anklagelserna om att han, genom bluffakturor, skott sig själv på skolans bekostnad.

GP har sökt Abdirizak Waberi.

LÄS MER:

ANNONS