Rödgrön splittring i fler och fler frågor

Miljöpartiet och Vänsterpartiet menar att Socialdemokraterna i flera frågor har valt att köra på själva i stället för att samarbeta. – Det är ett väldigt förändrat arbetsklimat när det gäller att komma överens, säger kommunalrådet Daniel Bernmar (V).

ANNONS
|

Frågan om insatser för ensamkommande har tidigare skapat splittring bland de rödgröna partierna i kommunstyrelsen. Under onsdagens sammanträde var frågan uppe igen. S vill att pengar till insatser ska distribueras först när staten skjutit till medel. V och MP menade att Göteborg borde kunna lägga ut pengarna i väntan på det statliga tillskottet. Med stöd från allianspartierna så gick yrkandet från S igenom. Det var en av tre frågor där de rödgröna inte lyckats komma överens. MP:s Ulf Kamne menar det främst är frågan om ensamkommande som skapar splittring.

– Men det är möjligt att det blir mer och mer slitigt, säger han.

ANNONS

Hur mycket mer kan S jobba utanför det gemensamma budgetsamarbetet för att ni ska tycka att det fortfarande är meningsfullt att ingå i det?

– Inte så mycket. Det är klart att det finns en gräns men var den går är svårt att säga. Och även om jag skulle kunna identifiera den så kan jag inte uttala mig om det eftersom det skulle hämma mig i diskussionerna. Men jag tror inte vi kommer att splittras. I det mesta är vi fortfarande överens.

Daniel Bernmar menade också att splittringen ökar.

– Vi har ett budgetsamarbete och en gemensam linje och jag uppfattar det som att S hellre arbetar utanför vår gemensamma budgetsamverkan i vissa frågor.

Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att den kommunala bostadsförmedlingstjänsten Boplats ska göras om och bli helt kommunägd. Bakgrunden är att kommunens egna jurister kommit fram till att den nuvarande utformningen av Boplats, där privata hyresvärdar har rätt att välja hyresgäster utifrån andra kriterier än bara kötid, inte är tillåten. Det har fått privata hyresvärdar att flagga för att de kan komma att lämna Boplats.

– Äntligen har vi ett beslut på plats. Det kan vi i alla fall vara eniga om. Nu har vi en utmärkt lösning som har stöd av en bred majoritet, sa kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S).

ANNONS

LÄS ÄVEN: Rödgröna splittras av frågan om ensamkommande

Kommunstyrelsen beslutade också att de privata fastighetsägarna ska få möjlighet att förvärva en kopia av Boplats källkod för att själva kunna bygga upp en egen bostadsförmedling. Beslutet stöddes inte av MP och V.

– När det gäller Boplats är vår mening att S gör gemensam sak med högern för att underminera Boplats, säger Daniel Bernmar och syftade på försäljningen av källkoden.

Frågan om källkoden var också det som MP:s Ulf Kamne vände sig mot. – Nu öppnar vi för att privata aktörer får en egen lösning som minskar deras incitament att vara med på Boplats. Jag förstår inte poängen med det.

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) menar att splittringen i frågan om Boplats beror på att hon ville få till en stabil lösning, som inte rivs upp om de rödgröna skulle förlora makten i nästa val.

– Mitt enkla svar är att jag inte kommer låta partitaktik gå före göteborgarnas bästa. Vi måste också kunna styra Göteborg och i en del frågor behövs det blocköverskridande lösningar. Min bild är inte att vi har lämnat varandra. Jag tror inte vi kommer att gå isär. Jag tror MP och V ändå tycker samarbetet är mycket värt. Det gör jag också.

ANNONS

En tredje fråga där de rödgröna inte lyckades enas handlade om investeringar för Kvilleleden. Den frågan kommer även tas upp på kommunfullmäktige på torsdag.

ANNONS