Revisorerna: "USA-resorna kan vara muta"

Rockkonserter, middagar och andra typer av nöjen som det är oklart vem som betalat. Stadsrevisionen utesluter inte att det kan handla om mutor när nämnden för intraservice åkt på USA-resor – arrangerade av stora leverantörer.

ANNONS
|

– Det här är nog det värsta jag sett, säger stadsrevisionens ordförande Lars Bergsten (M).

I efterdyningarna av mutskandalen fick stadsrevisionen utökade resurser för att granska sådant som kan ses som förtroendekänsligt. Och när vidden av nämnden för intraservice resor blev kända satte man in två extra revisorer för att göra en ordentlig genomlysing.

Totalt 20 resor, varav 15 till USA, som ägt rum 2014-2017 plockades ut. I samtliga fall har man, enligt Lars Bergsten, hittat en rad felaktigheter, avvikelser från policyer eller regler. I huvudsak är det tre punkter det handlar om.

"Dagar fyllda med nöjen"

  1. Resornas längd. Vid ett tillfälle åkte en tjänsteman hem direkt efter det att konferensen var slut. I alla andra fall har resorna varit längre än befogat. Det har hänt att deltagarna var borta i upp till nio dagar – trots att det officiella programmet omfattade tre dagar.

– Det är flera extra dagar varje gång. Man skyller på att det är tidsomställning, så att man måste ha en extra dag för det. Ja, men när konferensen är slut kan vi inte förstå att man måste lägga på ett par dagar. Dagar som fylls med utflykter och nöjen, säger Lars Bergsten.

ANNONS

Han konstaterar att det inte i sig är otillåtet att sträcka ut resan längre. Men att det i så fall är en förmån som ska beskattas.

– När man åker så långt som till USA är Skatteverket extra, extra noga med att det inte får förekomma något annat – och om det gör det ska det beskattas. För att Skatteverket ska acceptera det annars ska inslaget av nöje och rekreation vara försumbart. Här är det konserter och middagar på kvällarna.

Kan vara en muta

  1. Två eller tre resor har arrangerats av intraservice största leverantörer.

– Det är synnerligen olämpligt och kan strida mot kommunfullmäktiges policy angående mutor, säger Lars Bergsten.

Extra allvarligt är det att leverantörerna fakturerat allt i en klumpsumma, där det inte är specificerat vad kommunen faktiskt betalar för.

– Man vet inte om det är resa, måltider, uppehälle, restaurangbesök med eller utan alkohol, man har varit på musikklubbar och så vidare – och om det är fakturerat eller inte. Om leverantören inte fakturerat är det muta.

Sedan mutskandalen har Göteborg stad oerhört strikta regler vad gäller mutor, striktare än vad staten har. Här heter det numera att det att man inte får sätta sig i en situation där det överhuvudtaget föreligger risk att allmänheten tror att det är en muta.

– Och åker man på en resa som en leverantör betalar, med stora inslag av nöjen på kvällarna, middagar och så vidare – det är klart att det är en risk, säger Lars Bergsten.

ANNONS

Bokade hotell på egen hand

  1. Den senaste av de granskade USA-resorna, en resa till Seattle förra hösten, beslutades av Tord Karlsson (S), ordförande i nämnden för intraservice.

Eftersom ordförandebeslut endast kan fattas när det rör sig om brådskande ärenden är det i sig ett regelbrott. Om ordförande själv fattat beslutet ska det omedelbart delges nämnden, eftersom det formellt är den som fattar även ordförandebeslut. Inte heller det är gjort.

Tord Karlsson deltog dessutom själv på resan tillsammans med ytterligare två politiker.

Sammantaget har, enligt Lars Bergsten, i stort sett alla tänkbara regler och policyer brutits. Till exempel har man i vissa fall boka hotellen på egen hand, trots att det ska ske via stadens resebyrå. Det finns reseräkningar som innehåller motstridiga uppgifter om vem som betalat vad och stadsrevisionen har haft svårt att få korrekta och tillförlitliga svar på sina frågor.

– Jag ska inte säga att de mörkat, men de har inte levererat hela sanningen, säger Lars Bergsten.

"En hjälp för oss"

Nämnden för intraservice fick en dragning av rapporten av stadsrevisionen på måndagskvällen. Förvaltningschefen Nisse Wadenfeldt säger att deutifrån det de fick vetabehöver stärka internkontrollen.

–Det här är en hjälp för oss.

Men hur är det möjligt att stadsrevisionen hittar så mycket felaktigheter, med tanke på den diskussion som varit om mutskandaler i Göteborg?

– Jag vet ju inte vilka resor de tittat på och vad bristerna består i, eftersom jag inte kunnat läsa rapporten i sin helhet än.

ANNONS

De har tittat på 15 USA-resor under tre år, hur många finns det egentligen?

– Vi vet inte det exakt i dag.

Nämndens ordförande Tord Karlsson säger till GP att han och övriga nämnden lägger sig platt för den kritik som finns och att man redan under tisdagen skrev ett gemensamt yrkande, med nya rutiner till förvaltningen. Bland annat handlar det om att dra in delegationen för förvaltningschefen, så att alla beslut om resor ska fattas i nämnden.

– Jag är besviken över att höra den här kritiken. Vi borde ha nått längre, säger han.

ANNONS