Rektorns brev till elevernas vårdnadshavare: "Det är en enorm stress"

ANNONS
|

50 elever på Nordhemsskolan väntar på besked om asyl. 47 av dessa är ensamkommande. I nuläget har tio elever fått avslag på sin första ansökan.

– Just nu sitter 40 andra elever och väntar på samma sak. Det är en enorm stress, säger Rickard Öh.

Han har svårt att beskriva stämningen i förberedelseklassen, där de asylsökande eleverna har sina lektioner två dagar i veckan. Eleverna har sett klasskompisar gå hem för att inte komma tillbaka igen. I flera fall har avvisningsbeslut följt på åldersuppskrivningar, att en elev som tidigare bedömts vara under 18 senare anses vara myndig. Rickard Öh tycker att åldersbedömningen är godtycklig.

ANNONS

– Som det ser ut för mig har jag en elev som är sexton år på torsdagen, och arton år på fredagen, säger han.

När en elevs ålder skrivs upp påverkar det inte enbart möjligheten att få asyl, utan ofta även boendesituationen. Den som bedöms vara över arton kan tvingas byta boende, och få en betydligt längre väg till skolan.

Nordhemsskolans personal har vid flera tillfällen själva fått söka upp elever på nya adresser, eftersom man inte fått någon information om myndighetsbesluten. En elev som fortfarande är inskriven på skolan fick ett avvisningsbeslut i början av höstterminen.

– Det vet vi för att hon själv hörde av sig. Vi fick ett meddelande från henne när hon satt på ett plan till Tyskland. Hon skrev att hon saknade skolan, säger Rickard Öh.

Frustrationen är stor hos rektorn, som i sitt mail till samtliga elevers vårdnadshavare beskrivit läget på skolan. Han menar att det är vårdnadshavarnas rättighet att veta vad som händer på skolan.

– Jag upplever en oro över en situation där jag känner att jag har ansvar men inte riktigt har kontroll. Det är skolans sak att, precis som för alla andra elever, säkerställa att de asylsökande har det bra, säger han.

ANNONS

I meddelandet skriver Rickard Öh att han tar avstånd från åldersuppskrivningar och avvisningsbeslut som fråntar människor stora delar av deras sociala skyddsnät och berövar dem rätten att gå i skolan. Han slår fast att "hos oss kommer alla de elever som är inskrivna på Nordhemsskolan att vara välkomna tills den dag de skrivs ut och detta oavsett ålder".

Reaktionerna på meddelandet har varit positiva.

– Flera har skrivit att de är glada att de har sina barn på Nordhemsskolan. Att vi står upp för elevernas rättigheter, säger Rickard Öh.

Han ser inte brevet som något politiskt ställningstagande.

– Nej, jag följer skollagen. Jag vill adressera den problematik jag ser, att jag inte får information om hur åldersuppskrivningarna går till.

Rickard Öh säger att skolan ska vara en trygg plats för alla elever och att det är särskilt viktig för unga asylsökande. Personalen på Nordhemsskolan har sett många exempel på vad skolan kan betyda för de nyanlända eleverna.

– Den betyder såpass mycket att du i stället för att sitta på ditt rum i Sollebrunn sätter dig på en buss till Alingsås, tar tåget därifrån till Göteborg och sedan spårvagnen till skolan, och så samma väg hem igen. Den betyder såpass mycket att du när du sitter på ett flyg, trots att du blivit avvisad, skickar en bild och skriver att du saknar skolan.

ANNONS
ANNONS