Nu kräver oppositionspartierna i Göteborg att regeringen vidtar åtgärder för att lösa frågan. Bild: Stefan Berg/Jonas Lindstedt 
Nu kräver oppositionspartierna i Göteborg att regeringen vidtar åtgärder för att lösa frågan. Bild: Stefan Berg/Jonas Lindstedt 

"Regeringen måste ingripa i hamnkonflikten"

ANNONS
|

Som GP tidigare har berättat i flera artiklar pågår en långvarig konflikt mellan Hamnarbetarförbundets avdelning 4 och Göteborgs Hamn.

Nu kräver oppositionspartierna Göteborg att regeringen vidtar åtgärder för att lösa frågan.

-Denna destruktiva konflikt hotar svenska företag och jobb och måste få ett slut. Jag förväntar mig att regeringen nu ingriper. Det är inte rimligt att tillgången till väsentlig infrastruktur blockeras av ett oansvarigt fackförbund, säger Jonas Ransgård (M).

- Det här är en konflikt som pågått fram och tillbaka i snart 30 år. Jag har själv jobbat i branschen och vet vilka oerhörda konsekvenser det får för svensk import och export. Vi har markerat tidigare, nu är det hög tid att regeringen sätter ned foten, säger Helene Odenjung (L).

ANNONS

- Situationen är ohållbar. Här har arbetsgivaren ett kollektivavtal som man följer. Men trots detta kan Hamnarbetarförbundet stänga verksamheten. Det är uppenbart att det finns en lucka i konfliktreglerna som regeringen måste ta tag i, säger David Lega (KD).

Alliansen vill att reglerna för strejkrätt snarast andras. De tre lokala partierna vill ha en proportionalitetsprincip för att förhindra att stridsåtgärder vållar motpart och tredje man orimliga kostnader. Vidare måste respekten för arbetsfred förstärkas så fredsplikt måste råda på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.

Hamnfyrans krav

  1. Detta är kraven Hamnfyran haft flera punktstrejker och blockader om:
  2. Garanterade fackliga fri- och rättigheter – man vill välja sina företrädare och få delta.
  3. Respekt för rätten hamnarbetarnas jobb – att arbetsgivaren slutar att delegera hamnarbetarjobb till andra yrkesgrupper inom andra avtalsområden.
  4. Hålla överenskommelser, som att utlovad kompensation vid schemaomläggning betalas.
  5. Återupprättat arbetsmiljöarbete – att man får välja sina egna utbildade skyddsombud.
  6. Att lagar och avtal om semestrar, föräldraledighet och kompledighet följs.
ANNONS