Ransgård om nya prestigeuppdraget: "Känns jätteroligt"

På torsdagens kommunfullmäktige valdes Jonas Ransgård (M) in i Göteborg & Co:s styrelse. I uppdraget ligger att möta ambitiösa tillväxtmål, och en allt mer tilltagande konkurrens utifrån.

ANNONS
|

Fram till i höstas var Jonas Ransgård gruppledare för Moderaterna i kommunfullmäktige, men fick efter det misslyckade valresultatet kliva åt sidan till förmån för Axel Josefson.

Men nu står det alltså klart att han tilldelas ett nytt prestigefyllt uppdrag, nämligen som tillträdande styrelseordförande för kommunala eventbolaget Göteborg & Co.

– Det känns jätteroligt att få fortsätta främja Göteborg som besöksort, säger Jonas Ransgård och lyfter målet om att fördubbla antalet gästnätter i staden till år 2030.

Närmast i pipelinen ligger dock att rekrytera en ny vd efter Camilla Nyman som lämnade sin post i september. En annan nära förestående utmaning är att möta den ökande konkurrensen.

ANNONS

– Vi ser att fler städer vill arrangera kongresser och evenemang av olika slag. Vi kommer aldrig vara de som har mest pengar, men vi ska locka till oss folk för att vi är ett bra ställe att vara på.

Bredda repertoaren

Han nämner två konkurrensfördelar. Den ena att Göteborg har sina evenemang inne i staden, och inte ute på en åker eller dylikt.

– Den andra är att Göteborgarna är trevliga och att vi tar hand om våra gäster.

För att säkra tillväxten på sikt kommer man också behöva bredda sin repertoar. Ullevispelningar är fortfarande en stor del av affären, men kommer inte ensamt kunna trygga besöksnäringen på sikt.

– En grej är återkommande ungdomsevenemang, där Gothia Cup är det främsta exemplet. En annan sak är vetenskapliga kongresser.

– Vi behöver utveckla vår samverkan mellan offentlig och privat sektor, samt med akademin. Få människor att stanna kvar extra i stan när kongressen är slut.

Jonas Ransgård väljs formellt som ordförande på Göteborg & Co:s årsmöte den 8 mars.

ANNONS