Professorn: Därför evakuerades aldrig Almirante Storni

Kaptenen ombord på Almirante Storni vägrade trots kraftig brand att evakuera sitt skepp. Troligen var det också ett beslut som han enligt lag behövde fatta menar Johan Schelin, professor i sjörätt.
– Befälhavaren får bara överge fartyget om det finns allvarlig fara för hans liv, säger Johan Schelin.