Börshuset vid Gustav Adolfs torg där politikerna i Göteborgs kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden.
Börshuset vid Gustav Adolfs torg där politikerna i Göteborgs kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden.

Politikernas arvoden: Fler än var tredje utbetalning är fel

Fler än var tredje utbetalning av pengar till Göteborgs alla politiker bryter mot stans egna regler, visar en granskning som Stadsrevisionen har gjort.

ANNONS
|

Vid stickprov av 190 utbetalade arvoden och ersättningar till politiker i kommunens olika nämnder och bolagsstyrelser hittade Stadsrevisionen fel - eller avvikelser, som man kallar det - i hela 74 fall.

Det tyder på att någon gör fel mer än var tredje gång som politiker ska få pengar utbetalade?

– Ja, det är ju mer än så, det är avvikelser i uppemot 40 procent av stickproven. Det är väldigt mycket, säger Lars Bergsten, ordförande för Stadsrevisionen som är kommunens eget kontrollorgan.

Det är en rad brott mot kommunens egna regler som granskarna har upptäckt när de gått igenom utbetalningarna till politikerna i elva nämnder och nio bolagsstyrelser under förra året.

ANNONS

I vissa fall har arvoden och ersättningar inte godkänts (attesterats) av nämndens eller bolagsstyrelsens ordförande, utan av någon tjänsteman, eller i några fall inte alls.

Alla dessa 20 nämnder och bolag saknar också system som automatiskt kontrollerar att enbart godkända utbetalningar registreras. Processen fram till att pengar betalas ut bygger i stället till stor del på manuella kontroller.

Stadsrevisionens tjänstemän skriver i sin granskningsrapport:

"De enskilda avvikelserna uppgår inte till höga belopp utan är mellan 280 och 5 130 kronor".

Stadsrevisionens ordförande Lars Bergsten kommenterar:

–Det finns cirka 1 500 förtroendevalda (politiker) i Göteborg och många får ju arvoden och ersättningar varje månad, för arbete dom har gjort och kostnader dom har haft. Det mest beklagliga med de brister vi har hittat är att det kan leda till ett förtroendetapp för politikerna.

Hur kan det vara möjligt att det finns någon ordförande i en nämnd eller ett bolag som inte attesterar de andra ledamöternas arvoden och ersättningar?

– Det är så mycket fel det kan bli. Det ska inte kunna hända, för det finns ju mycket tydliga regler från kommunfullmäktige om detta, för att undvika risken för oegentligheter, säger Lars Bergsten.

ANNONS