Politiker oeniga om surrogatmödraskap

Politikerna är delade i frågan om surrogatmödraskap. Människohandel och utnyttjande av kvinnors kroppar, anser Vänsterpartiet. Liberalerna: Ett bra alternativ för ofrivilligt barnlösa.

ANNONS
|

I dag är surrogatmödraskap inte tillåtet inom svensk hälso- och sjukvård, men det är inte olagligt att åka till ett land där det är tillåtet att genomföra ett surrogatarrangemang.

GP har gått igenom vad riksdagspartierna anser om frågan och det finns delade meningar.

Motståndarna drar paralleller till trafficking och slavhandel medan förespråkarna menar att surrogatmödraskap bör vara tillåtet om det går att fastställa att det sker utan tvång. Vänsterpartiet är ett av de partier som tagit ställning emot alla typer av surrogatarrangemang.

– Det är en form av människohandel, eftersom det handlar om att utnyttja kvinnors kroppar. Surrogatmödraskap innebär att kvinnor ska ge upp rätten till sin egen kropp under en period för att någon annan ska ha den. Det är vad som händer vid till exempel sexköp också. Kvinnan ger upp sin kropp och sexualitet för pengar, säger Rossana Dinamarca (V), riksdagsledamot.

ANNONS

Hon menar att det aldrig går att utesluta att det inte förekommer någon form av betalning eller tvång i samband med ett surrogatarrangemang.

– Om det blev tillåtet i Sverige skulle det uppstå situationer som innebär en enorm press att till exempel ställa upp för en syster som inte kan få barn. Det är svårt att garantera att det inte förekommer någon typ av ersättning.

Etisk godtagbar metod

Smer, Statens medicinsk-etiska råd, har sedan tidigare slagit fast att altruistiskt surrogatmödraskap, som bygger på frivillighet utan ekonomisk ersättning, är en etiskt godtagbar metod inom assisterad befruktning, om surrogatmamman och de potentiella föräldrarna har en nära relation.

Våren 2016 presenterades en statlig offentlig utredning om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. I den slår utredarna bland annat fast att surrogatmödraskap inte ska tillåtas inom svensk hälso- och sjukvård och att kommersiella surrogatarrangemang bör motverkas.

I utredningen pekas på risken för påtryckningar och kommersialisering i samband med surrogatmödraskap. Risken att surrogatmodern ångrar sig efter förlossningen tas också upp.

Även Kristdemokraterna är emot surrogatmödraskap.

– Vi är emot därför att det är lätt att kvinnors kroppar används i kommersiella syften och det öppnar upp för handel med fattiga kvinnor som ställer upp och blir mammor. Det är väldigt riskfyllt och går aldrig att garantera att det inte blir svåra komplikationer, säger Marie-Louise Forslund Mustaniemi, förbundsordförande för Kristdemokratiska kvinnoförbundet.

ANNONS

Hur ser ni på altruistiskt surrogatmödraskap om det går att fastställa att surrogatmamman gör det av fri vilja?

– Det går aldrig att garantera. Eftersom det finns en väldigt stor efterfrågan skulle det öppna upp en otrolig marknad där kommersiella krafter styr. Det är fullt troligt att det blir stora pengar i omlopp och att agenturer tjänar på det. I slutänden är det fattiga kvinnor som kan komma att utnyttjas. Att få barn är ingen mänsklig rättighet.

L har tagit ställning

Liberalerna däremot har tagit ställning för altruistiskt surrogatmödraskap.

– Jag är för altruistiskt värdmoderskap, men emot kommersiella arrangemang. Kvinnan ska få ersättning för utlägg men i övrigt ska det vara ideellt, säger Barbro Westerholm (L), läkare och ledamot i riksdagen, socialutskottet och Smer.

Hon menar att surrogatmödraskap alltid ska föregås av noggrann prövning och refererar till de delar av USA där surrogatarrangemang tillåts och där sådana prövningar alltid görs.

Går det att garantera att tvång inte förekommer?

– Man kan aldrig hundraprocentigt garantera det, men om vi inför systemet med prövning så kommer vi långt.

Enligt Barbro Westerholm finns det många fördelar med att altruistiska arrangemang tillåts i Sverige.

– En fördel är att par inte behöver åka utomlands och då är det lättare att försäkra sig om att kvinnan gör det frivilligt. Det finns även juridiska fördelar med att barnet föds i Sverige. När de föds utomlands ska de genomgå en adoptionsprocess som kan bli ganska lång.

ANNONS

Så tycker övriga riksdagspartier

Centerpartiet är för tillåtandet av altruistiskt surrogatarrangemang i Sverige då det enligt dem inte går att garantera bra sjukvård vid surrogatarrangemang utomlands. Centerpartiet vill även motverka den olagliga handel som i dag sker samt förenkla den juridiska processen för de barn som föds genom surrogatarrangemang utomlands.

Moderaterna har under 2017 skrivit flera riksdagsmotioner som förespråkar en legalisering av surrogatmödraskap i Sverige och att dagens lagstiftning bör anpassas till de barn som fötts genom sådana arrangemang. Partiet poängterar vikten av att säkerställa att tvång inte förekommer.

Miljöpartiet har ännu inte tagit något beslut i frågan. Partiet anser att barnperspektivet alltid måste värnas och att det är viktigt att samhället försvarar och står upp för de juridiska och praktiska rättigheterna för barnen som har tillkommit genom surrogatmödraskap.

Sverigedemokraterna har ännu inte tagit något beslut i frågan men allt tyder på att partiet kommer att ta ställning emot både altruistiskt och kommersiellt surrogatmödraskap. Partiet kommer med största sannolikhet att gå på samma linje som statens offentliga utredning.

Socialdemokraterna har varit splittrade i frågan om surrogatmödraskap. Kvinnoförbundet S-kvinnor och Unga S-Kvinnor Rebella har i flera debattartiklar tagit avstånd från surrogatarrangemang då de menar att det handlar om exploatering av kvinnors kroppar medan HBT-Socialdemokrater sagt ja. Moderpartiet tog i den senaste partikongressen ställning emot.

ANNONS