Polisen: Svetsning låg bakom branden på Oceana

I en tillbudsrapport till Arbetsmiljöverket pekar polisen nu för första gången ut orsaken till den stora branden på Oceana.
”Vid svetsning av vattenrutschbanan så startade en brand som sedan spred sig vidare till resterande byggnad”, skriver polisen i handlingar till myndigheten.