Polisen Helene Ramsmo: Gör något åt Brunnsparken

Brunnsparken upplevs som en otrygg och oattraktiv plats, enligt Göteborgspolisen Helene Ramsmo. Hon är kritisk till hur parken sköts och tycker att kommunens upprustning går för långsamt. – Ingen barnfamilj skulle sätta sig där, säger hon.

ANNONS
|

Brunnsparken är en central knutpunkt för många göteborgare och en av de mest välbesökta offentliga platserna i staden. Men både polisen och Göteborgs stad har identifieratparken som en plats som inte upplevs som varken speciellt trygg eller inbjudande. Både duvor och råttor dras till parken – när allmänheten matar duvorna innebär det mat även till råttkolonin.

Göteborgsstad har under de senaste åren arbetat med att rusta upp Brunnsparken på olika sätt för att göra platsen mer inbjudande. Under våren inledde park- och naturförvaltningen en förstudie för att se hur man kan öka trivseln i parken, men resultatet är inte presenterat än.

ANNONS

Helene Ramsmo, som är kommunpolis i lokalpolisområdet Göteborg city och arbetar mycket i centrala Göteborg, vill dock se snabbare resultat.

– Jag tycker det går för långsamt, det är jättetråkigt hur det ser ut i Brunnsparken, säger hon.

Göteborgspolisen är kritisk till hur området kring Brunnsparken sköts.

–Man behöver få det renare, snyggare och mer inbjudande. Det är en typ av människor som stannar till där, det är ingen blandning av människor.Det är ingen barnfamilj som skulle sätta sig där för att ta en glass, säger Helene Ramsmo.

Täta träd skapar otrygghet

Cecilia Dalman Eek (S) har somordförande i park- och naturnämnden varit med och gett i uppdrag åt förvaltningen att se över hur Brunnsparken kan utvecklas. Hon påpekar att parken städas dagligen och nämner i ställetde täta träden som ettstarkt bidragande skäl till att många väljer att hasta förbi området.

– Platsen upplevs som otrygg för att träden är så många och låga. De skapar mörker. Det säger trädgårdsmästarn också om trädvalet. Dessutom sattes toaletthuset upp för ett par år sedan, vilket visade sig skapa en misslyckad baksida, säger hon.

Tidigare års försök att rusta upp parkenhar alltså inte gett önskat utfall. Att en större upprustning planeras först nu, förklarar Cecilia Dalman Ek delvis med resurser.

ANNONS

– Men det beror även på att vi har ett läge nu när nämnderna prioriterar det här gemensamt, säger hon.

Ungdomar dras till parken

De personersom ändå väljer Brunnsparken som umgängesplats är enligt Helene Ramsmo enmix av ungdomar från staden, asylsökandeungdomar och bostadslösa.

En del avrapporteringen kring det närliggande köpcentret Nordstan under våren har fokuserat på otrygghet. Ledande politiker, höga tjänstemän och rikspolischefen har besökt köpcentret under våren under diskussioner om förekomsten av droger och kriminalitet.

Helene Ramsmo har bilden av att liknande brottslighet förekommeri Brunnsparken.

– Det förekommer narkotikabrott, misshandel ochfickstölder, sakervi upplever en vanlig sommar.Det är inte värre, men inte heller bättre. Men vi kan inte säga att det är helt lugnt, säger Helene Ramsmo.

Hon berättaratt många av de ungdomar som ofta vistas i Nordstan vintertid söker sig ut från köpcentretunder sommaren.

– Det är lugnti själva köpcentret under sommaren, det är verkligen säsongsbundet. Istället hänger ungdomarna vid Brunnsparken och Kanaltorget, säger hon.

Duvor och råttor

Enligt Helene Ramsmo finns förutsättningarna för att Brunnsparken ska bli en samlingsplats för alla göteborgare, men det återstår en del att göra. Hon berättar även att både duvor och råttor ställer till problem.

– Jag vet att Göteborgs stad har försökt uppmana människor att de inte ska mata duvorna. Det är en sanitär olägenhet och de sprider smittor, säger Helene Ramsmo.

ANNONS
ANNONS