Polischefen om kritiken: "Låg kunskap hos politiker"

Polisens beslut att inte ingripa mot NMR:s demonstration, som saknade tillstånd, kritiserades igår av bland andra Centerpartiets Annie Lööf. Göteborgs polischef, Erik Nord, försvarar sig nu mot kritiken. – Det blir väldigt uppenbart när man inte är tillräckligt påläst, och det tror jag inte Annie var i den här frågan, säger polischefen.

ANNONS
|

Under söndagen marscherade mellan 50 och 100nynazister på Göteborgs gator i en demonstration som organisationen Nordiska motståndsrörelsen inte hade sökt tillstånd för.

LÄS OCKSÅ:Polisen utreder lagbrott efter nazistmarsch

Polisenagerade på den oväntade nazistsammankomsten genom att följa tåget - men man gjorde ingenting för att stoppa demonstranterna - ett beslut som bland andra Centerpartiets ledareAnnie Lööf kritiserade på Twitter.

Erik Nord svarade på kritiken genom att via samma kanalsvara partiledaren:

"Annie, vem ska kunna den svenska lagstiftningen om inte ni som stiftar den?".

För GP utvecklar nu Nord sitt resonemang.

– Även om man inte har tillstånd till en demonstration så har demonstrationen i princip samma skyddsvärde som en demonstration som har fått tillstånd. Det är en allmän sammankomst och den ska få genomföras om det ges möjlighet.

ANNONS

– En demonstration blir inte olaglig bara för att man inte har sökt tillstånd för den. Deenda som kan göra sig skyldig till ett brott i ett sådant här läge är den eller de som anordnar demonstrationen. Därför är det så att den här demonstrationen fickgenomföras som om den hade varit tillståndsgiven, sådan är principen, säger Erik Nord.

Nord: "Bekymrad över faktaresistensen"

Under söndagskvällen skrev Erik Nord också ett brev till politikerna i Göteborgs kommunstyrelse där han redogjorde för polisens resonemangpå grund av att dess agerande ifrågasatts (läs hela brevet i faktarutan under artikeln). För GP uppger Erik Nord att han upplever det som om politikernas kritik bygger på ren okunskap gällande den svenska lagstiftningen.

– Jag upplever att det finnsen ganska låg kunskap hos politiker, journalister och till viss del även hos poliser,men framför allt hos politiker, kanske till och med mest hos dem som sitter i riksdagen och som ska stifta lagarna.

– Det jag är förvånad över och blir bekymrad av ärden faktaresistens som vissa uppvisar när de inte ens förstår när man förklarar för dem vilka rättsliga regler som gäller. En del vill inte förstå, det passar inte och därför vrider och vänder man sig. Det är jättekonstigt, det här är ganska stora och komplexa frågor där man bollar med olika principer som är grundläggande för demokratin, säger Erik Nord.

ANNONS

På frågan om hur det påverkar polisens förtroende nären av Sveriges ledande och mest populära politiker, som Annie Lööf, enligt polischefens uppfattning felaktigt kritiserar polisen, svarar Erik Nord:

– Man kan väl säga så här att det är rätt häftigt att man kan ha direktkontakt med en partiledare som Annie Lööf som jag tycker är en duktig och kompetent politiker i övrigt. Det hade jag inte kunnat ha för en 20-30 år sedan. Då hade jag fått skriva brev eller ringa.

– Den här tillgängligheten finns nu och den har förstås en baksida och det blir väldigt uppenbart när man inte är tillräckligt påläst, och det tror jag inte Annie var i den här frågan. Jag försöker beskriva hur vi upplever attlagstiftningen ser ut och jag har också fått medhåll frånmänniskor som har tänkt lite djupare än personer som bara har satt sig och försökt läsa lagstiftningen för första gången i sitt liv, säger Nord ochhänvisar till vad bland andra yttrandefrihetsexperten Nils Funcke har sagt.

LÄS OCKSÅ:Experterna: Därför får nazisterna marschera

Frågan om odemokratiska organisationer ska tillåtas att demonstrerai Sverige har den senaste tiden varit hett omdebatterad efter att Nordiska motståndsrörelsen fick tillstånd för få demonstrera i samband med Bokmässan i Göteborg den 30 september.

ANNONS

Inför den planerade jättedemonstrationen, där NMR har uppgett att upp till 2 000 personer kan komma att delta, har polisen gått ut med direktiv till mötesdeltagarna. I ett flygblad skriver polisen att den som inte vill riskera att gripas misstänkt för brottet hets mot folkgrupp ska undvika att agera på ett sätt som kan föra tankarna till demonstrationer som genomfördes i Nazi-Tyskland under 1930-talet.

LÄS OCKSÅ: Polisen till nazisterna: Undvik taktfast marsch och symboler

När det gäller söndagens nazistdemonstration upplever Erik Nord inte att någon av mötesdeltagarna uppenbart gjorde sig skyldig till hets mot folkgrupp. Däremot har polisen upprättat en anmälan gällande brott mot ordningslagen i riktning mot den eller de personer som anordnade själva demonstrationen.

– Det vi har sagt är att demonstrationer som ser ut som Nürnbergdagarna ungefär, när man går i taktfasta led fyra och fyra med vita skjortor och svarta slipsar, har partinål på skjortans krage och bär fanor och sköldar och kanske till och med knyter näven och skriker ”Hell seger”, i en samlad bedömning skulle kunna utgöra hets mot folkgrupp.

–Jag var inte självnere vid demonstrationen i går, men jag har sett bilder och några klipp. Det är inte självklart för mig att det vi såg igår är straffbart. Den här kopplingen mot nazismen måste vara väldigt tydlig. Att man marscherar i ett tåg och har med sig fanor innebär inte per automatik att man har gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp. Det har några missförstått väldigt, säger Erik Nord.

ANNONS

Samtidigt bar ju mötesdeltagarna sköldar och flaggor med NMR:s symbol, en så kallad Tyr-runa som även användes på uniformer under Nazi-Tysklands skräckvälde. Hur ser du på det?

–Än så länge är den inte att betrakta som en självständig symbol som skulle kunna utgöra hets mot folkgrupp. Jag tror aldrig det har prövats fullt ut, men jag tror inte att den befinner sig där. Sammanfattat i en kontext så skulle den kunna beskrivas på det viset. Det måste bedömas när brottet inträffar. I dagsläget kan vi säga att det finns domar från där personer har gått med hakkors eller tyska örnen och har gjort Hitler-hälsningaroch skrikit ”Heil Hitler”.

– Sådana fall är ganska tydligt utmejslade att det handlar om hets mot folkgrupp. Sedan blir det en glidande skala. Anledningen till att NMR inte har ett hakkors som symbol är förmodligen för att de anpassar sig till lagstiftningen. Skulle tyrorna bli olagliga byter desäkerligen till någon annan symbol som är snubblande snarlik.

– Så funkar det här spelet, och det är där vi har upptäckt att man kan göra en mer samlad bedömning, men då måste vi gå på klara fall och kan inte gå kantbollarna. Jag upplever inte att det i går var så uppenbart tydligt att det var hets mot folkgrupp, säger Erik Nord.

ANNONS

Polischefen uppger också att söndagens nazistdemonstration i nuläget inte påverkar den planerade demonstrationen den 30 september. Skulle NMR fortsatt utföra demonstrationer utan tillstånd, kan dock polisens krav på organisationen komma att skärpas.

– Vi upplever inte att det här förändrar något i sak gällande den kommande demonstrationen. Men det är klart att om vi i en framtid har att göra med en samordnare som har väldigt svårt för att följa direktiv och som inte vill kommunicera med ossså kan det påverka vår möjlighet att hitta andra lösningar. Vi har ju rätt att ställa krav på den som anordnar en demonstration, annars kan vi inte upprätthålla ordningen. Pratar man inte med oss och gör mer kuppartade demonstrationer så får väl vi ha en viss marginal när vi lägger ut våra tillstånd, men inte gällande demonstrationen den 30 september, säger polischefen.

Är du orolig inför demonstrationen under Bokmässan?

– Inte orolig, men det är klart att temperaturen stiger, så är det ju.

LÄS ÄVEN:Polisen kallar in förstärkning till nazistdemonstration

Erik Nords brev till politikerna i Göteborgs kommunstyrelse:

Med anledning av NMRs demonstration idag i Göteborg och det jag berättade för er i onsdags vill jag ge er lite kompletterande information.

Det NMR gjorde idag var att anordna en demonstration (allmän sammankomst) utan tillstånd. En sådan är inte olaglig utan har i princip samma skyddsvärde som en tillståndsgiven. De som anordnar den kan göra sig skyldig till brott men inte de som deltar. Polisen kan inte avbryta (upplösa) demonstration bara för att den saknar tillstånd. Vi har upprättat en anmälan om brott mot ordningslagen riktad mot den eller de som anordnat dagens demonstration men ni förstår säkert att det kan bli svårt att hitta vem som anordnade den. Skulle vi hitta den som anordnat den hamnar straffet med stor sannolikhet på böter.

Jag var inte på plats och kunde göra iakttagelser av hur demonstrationen genomfördes men av de fotografier och filmsekvenser som jag tagit del av ser jag inte att de med självklarhet nådde upp till en nivå där enskilda deltagare vid en samlad bedömning gjorde sig skyldiga till hets mot folkgrupp. Här är viktigt att påpeka att iakttagelsen måste ske när brottet inträffat och bevisningen ska kunna kopplas till varje enskild person man vill rapportera för brottet.

En viktig faktor i sammanhanget är att om det skulle vara så att det begicks ett brott av någon av deltagarna i demonstrationen som vi skulle kunna rapportera så är det ingen självklarhet att vi skulle klara av att göra det rent taktiskt. Det är beslutat att Sverige ska ha en polisbemanning som motsvarar ungefär hälften per invånare i förhållande till övriga Europa. Det innebär självklart begränsningar när det gäller att ställa om verksamhet vid akut inträffade händelser. Söndag dagspass har vi inga stående reserver (det har vi nästan aldrig) som kan sättas in vid akuta händelser. Vi får helt enkelt anpassa vår taktik till den resursen vi disponerar. Det innebär inte att man kan begå brott utan att riskeras att straffas men vi kan komma att behöva rapportera och utreda dem i efterhand i stället för att gripa dem på plats.

Vid demonstrationen ropade de tydligen att rikspolischefen Dan Eliasson och jag skulle vara folkförrädare. Det är inte olagligt att tycka det och det är heller inte olagligt att ge uttryck för de åsikterna.

Har ni några frågor är ni välkomna att ringa mig.

Erik Nord

ANNONS