Planerna på Karlatornet överklagas

Även om det gigantiska byggprojektet kring Karlastaden antogs av kommunfullmäktige är det inte säkert att bygget kommer att bli av. Fyra överklaganden har lämnats in efter att detaljplanen klubbades i juni.

ANNONS
|

Karlatornet kommer med sina 245 meter att bli Nordens högsta byggnad och omges dessutom av flera andra höghus. Skyskrapan blir synlig från stora delar av Göteborg. Därför är det inte helt överraskande att detaljplanen nu överklagats.

BILDSPEL: Göteborg före och efter Karlatornet

Professor sågar projektet

Ett av överklagandena har skickats in av Birgitta Holmdahl. Hon är professor emerita i arkitektur på Chalmers och bor själv på Lindholmen. I överklagan pekar hon på tre huvudsakliga anledningar till varför Karlastaden i sin nuvarande form inte bör byggas: byggnaderna skadar karaktären och stadsbilden i älvens mynningsområde, den visuella påverkan på riksintresset Lindholmen/Slottsberget blir oacceptabel och bebyggelsen förstärker boendesegregationen och motverkar utvecklingen mot ett socialt hållbart Göteborg.

ANNONS

– Jag älskar inloppet till Göteborg och de vackra bergen och det här förvränger hela skalan. Men argumentet om segregationen kanske är det tyngst vägande skälet. Det här projektet med att bygga lyxlägenheter går stick i stäv med alla sådana ambitioner, säger hon.

Bryter mot andan

Birgitta Holmdahl har själv jobbat med bebyggelsen på Lindholmen och ledde arbetet med ombyggnaden av de gamla varvsarbetarbostäderna där. Karlastaden är, enligt henne, ett tydligt brott mot vad ambitionen och andan för Lindholmen tidigare varit.

– Det vi försökte göra var att bevara karaktären och nu ska det här monstruösa monumentet klämmas in, alldeles tätt inpå. Det blir en krock med så skyhög exploatering. Det är så omåttligt på något vis.

Hur bedömer du dina chanser att få igenom din överklagan?

– Eftersom alla politiska partier nu har applåderat detta så har jag inte så stora förhoppningar. Mina barnbarn var här nyss och jag vill åtminstone kunna säga till dem att jag har gjort vad jag kunde. Lindholmen är en stadsdel där vi försökt behålla traditionen i bebyggelsen och det är en stadsdel som fungerar jättebra. Jag vill värna det så gott jag kan.

"Största ingreppet"

Bakom ett annat av överklagandena står föreningen Arkitekturens hus.

"Detaljplaneförslaget är det största ingreppet i stadens utformning sedan Göteborg grundlades av Gustav II Adolf år 1621. Den föreslagna skyskrapan skulle negativt dominera Göteborgs silhuett för all framtid och skada Göteborgs miljövärde och landskapsbild", skriver föreningen i sitt överklagande. Ordförande är arkitekten Ingemar Mattsson.

ANNONS

– Det här är ett ingrepp som innebär att man tränger sig på människor med en byggnad som inte går att undvika. Tävlingen om att få norra Europas högsta hus tycker jag är totalt ointressant. Det är en överexploatering som är extrem, säger han.

LÄS OCKSÅ:Länsstyrelsen trycker på paus för Karlatornet

Max sex månader

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg ska nu ta ställning till överklagandena, enligt Hans Ringstedt som är tekniskt råd i ärendet. Ännu är det osäkert när överklagandena kommer att avgöras, menar han.

– Vår målsättning är 75 procent av överklagandena ska avgöras inom sex månader, säger han.

Länsstyrelsen kräver mer

Sedan tidigare i sommar har planerna även stött på patrull hos länsstyrelsen. Myndigheten påpekade redan tidigare i planprocessen, under granskningsförfarandet, att planen inte kunde accepteras. Länsstyrelsen har begärt in underlag för att säkerställa att platsen är lämplig för bostäder, skolor, affärer och hotell. I avvaktan på att länsstyrelsens frågor besvaras så stannar processen upp. Det måste också till ett avtal mellan trafikkontoret och Trafikverket gällande bullerskydd innan länsstyrelsen är redo att ge klartecken. I dagsläget menar länsstyrelsen att planen riskerar att skada riksintressen och att bebyggelsen kan vara "olämplig för människors hälsa och säkerhet".

FAKTA: Karlavagnsplatsen

  1. Planerna för Karlavagnsplatsen omfattar fyra höga byggnader med 27, 36, 43 och 72 våningar. 72-våningshuset, Karlatornet, kommer att bli runt 245 meter högt, vilket innebär att det blir Nordens högsta byggnad och petar ner Malmös Turning Torso till en andraplats.
  2. På Karlavagnsplatsen kommer 2 000 lägenhet byggas, enligt byggföretaget Serneke. I Karlatornet kommer det endast bli bostadsrätter. Men cirka 300 hyresrätter ska byggas av Robert Dicksons stiftelse i området. Stiftelsens uppdrag är att bygga lägenheter till "mindre bemedlade personer", enligt stiftelsens stadgar.
  3. Bakom projektet står byggföretaget Serneke.
ANNONS