Planerna för Göteborg 400 år

ANNONS
|

Nyligen avslutades presskonferensen, där de storslagna planerna presenterades inför firandet. Idéer, tankar och uppslag har kokats ner till ett förslag som presenterats på Stora teatern för att sedan överlämnas till politikerna.

Bland annat innehåller planerna femton symbolprojekt med tre teman:

Nära vatten, bygga broar, öppna rum.

Det är stort fokus kring vatten. Några av vattenidéerna är:

Stora Hamnkanalen blir mer levande

Flera badplatser mitt i stan, med hopp i älven

Utrymmen för grill och picknick vid älven

Göteborg ska ta vara på att det regnar mycket. Det ska bli vattenkonstverk som tutar och plingar, kanske längs väggar.

ANNONS

Det ska också bli paraplyautomater lite över allt, ungefär som cyklarna. (Särskilt uppskattat av Anneli Hulthén)

Pråmen, en flytande konst- och kulturscen, som kan flyttas till olika platser längs älven

Kia Andreasson, (MP) vill behålla gamla Götaälvbron, samtidigt som ny byggs. Den gamla ska vara promenadstråk med kaféer, lummiga grönytor samt odlingslotter.

Det blir garanterat politiska diskussioner kring gratis kollektivtrafik, där det fanns förslag på spektakulära linbanor. Kanske också ett tåg direkt till Landvetter.

–Jubileet är ett delmål mot någonting större för staden, en del av utvecklingen framåt. Firandet ger oss en anledning och blir en möjlighet att sikta på något stort, säger Therese Brusberg, som leder projektet på Göteborg & Co

Strax efter valet 2010 drog arbetet med planerna i går på allvar. Utöver ett tjugotal personer på Göteborg & Co har sju arbetsgrupper med totalt 140 personer spånat kring olika teman. Den gröna staden, den växande staden och den unga staden är några av de rubriker som präglat gruppernas arbete.

Men de kanske allra viktigaste rösterna kommer från göteborgarna själva. Ung som gammal, privatpersoner, organisationer och skolklasser, alla har varit med och brainstormat.

–Det är 1000-tals personer som varit med och tagit fram förslaget som vi presenterar. Det är en väldigt härlig känsla, engagemanget har varit enormt och vi har fått mängder med förslag genom möten, telefonsamtal, mejl och på vår portal på webben.

ANNONS

Vad händer nu:

–vi måste fundera på hur många planer vi kan förverkliga. Där finns säkert många olika åsikter, både politiskt och från allmänheten. vi måste också se vad det kostar, säger Anneli Hulthén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den röda tråden, genom allt som har med Göteborg 2021 att göra, ska vara hållbarhet. Det gäller såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt. Utmaningen är att få ihop de kraven med visionära satsningar, som kan lämna ett ”internationellt avtryck för framtiden”.

Göteborgs två år försenade 300-årsjubileum, som firades 1923, ser Therese som ett praktexempel på hur man faktiskt kan lyckas omsätta vilda idéer till bestående värden.

ANNONS