Planerar nytt område vid Härlanda tjärn

ANNONS
|

Ett nytt bostadsområde med 340 lägenheter, både bostadsrätter, hyresrätter och småhus, planeras vid Härlanda tjärn. Här ska också byggas en skola för 550 elever, en förskola, en idrottshall, ett ålderdomshem och lägenheter för funktionshindrade. Bra, tycker Katarina Othelius, stadsdelsdirektör i Örgryte-Härlanda.

– Det finns stora behov för många av kommunens tjänster i stadsdelen, så vi är positiva till förslaget. Vi har haft en stor befolkningsexpansion och har många barn som är på väg upp i skolåldrarna nu. Dessutom är det bostadsbrist i hela staden, säger hon.

I detaljplanen finns också förslag på att bygga ut kollektivtrafik, gång- och cykelvägarna i området, något man länge önskat i stadsdelsnämnden, eftersom flera delar av Delsjöreservatet och Härlanda tjärn kan vara svåra att nå kollektivt.

ANNONS

– Det kommer också göra att området blir mer upplyst och känns tryggare, att det blir mer liv och rörelse vid Härlanda tjärn även om kvällarna, säger Katarina Othelius.

"Bygger inte utanför stan"

Emmali Jansson (MP), ordförande i byggnadsnämnden, lyfter också bristen på skola, förskola och bostäder i Göteborg. Att de sagt ja till planläggning av just området vid Härlanda tjärn, beror helt enkelt på att man vill bygga nära den kollektivtrafik, service och sociala sammanhang som redan finns.

– Vi bygger helst inte utanför stan nuförtiden, det är så svårt att få till ett fungerande vardagsliv när man inte har närhet till kollektivtrafik, handel och torg. Istället vill vi bygga i och intill det som redan finns, säger hon.

Att området som planeras är så stort, med flera högre hus och en stor skola, beror helt enkelt på att de måste bygga mycket för att möta de behov som finns.

– Tidigare decennier har man nästan inte byggt något alls, det är det som har lett till den bostadsbrist vi har nu. Därför tar vi hellre ett större grepp i ett område som går att studera, som här. Att bygga ett nytt hus på en parkeringsplats här och ett annat på en grönyta där är både svårare och mindre effektivt, säger hon.

ANNONS

Bostadsbristen skyndar på

Bygget i Härlada är en del av Bostad2021, en satsning staden gör för att 7 000 bostäder utöver ordinarie bostadsproduktion, ska stå färdiga år 2021. Det gör att många expansiva byggen skyndas på.

– Vi har ett skriande behov av bostäder, men vi jobbar hela tiden med att det ska vara bra kvalitet på det som byggs. Många är rädda för ett nytt miljonprogram, men det största felet med det var att områden byggdes separat från staden, vilket ledde till segregation och sociala slitningar. Det har vi lärt oss av nu, säger Emmali Jansson.

Men att bygget planeras i nuvarande grönområdet och nära naturreservatet har fått många boende att protestera.

– Jag kan verkligen förstå varför det väcker känslor att bygga just här. Det är ett grönt område med flera mindre byggnader, nära Delsjöområdet, som vi verkligen värnar om, säger Emmali Jansson.

Inte klart ännu

Nu samlas synpunkter på detaljplaner ihop, innan den arbetas om och går tillbaka till byggnadsnämnden för beslut. Ännu är det alltså inte klart exakt hur mycket som ska byggas och vart.

– Vi har gjort en inventering i samband med detaljplanen som visar att det finns naturvärden i området och det är klart att man kan fundera lite mer på om det finns delar som är mindre lämpliga att bygga på. Det är det vi gör just nu, vi vet inte exakt hur det blir i slutändan, säger Emmali Jansson.

ANNONS
ANNONS