Peab bygger Västlänkens nya etapp i Rosenlund

Peab tilldelades först kontraktet för att bygga Västlänken genom Rosenlund. Beslutet överklagades men överklagan drogs tillbaka.
Nu har Trafikverket skrivit avtal med Peab.
– Vi vill komma upp i full produktion så fort som möjligt, säger Mats Granath, projektledare på Trafikverket.