Papaioannou avgår som partiledare för Vägvalet

Efter sju år som partiledare för Vägvalet har Theo Papaioannou bestämt sig för att sluta. Anledningen är att han helt enkelt inte har tid.

ANNONS

Theo Papaioannou var med och startade Vägvalet 2010, som en protest mot trängselskatten. Nu väljer han att inte ställa upp för omval vid nästa årsmöte i mars, dåClaes Westberg kommer attnomineras som ny partiledare.

– Jag har helt enkelt inte tid, utankänner att jag vill fokusera på mitt ordinarie jobb.Jag har barn, de har aktiviteter och det känns helt enkeltlämpligt att lämna övertill någon annan som kan driva partiet över ett val nästaår, sägerTheo Papaioannou.

Var det ett svårt beslut?

– Det är inget dramatiskt egentligen.Jag har hållitpå med detta länge, samtidigt som jag jobbat fulltid med mitt ordinarie jobb. Det blir svårt att hantera detprivat, så jag känner atttvå val räcker! Men det är klart, det har legat och trugat ett par år, så det tog ett tag att fatta beslutet.

ANNONS

Kommer du att vara kvar i partiet framöver?

– Ja, absolut, jag kommer att sitta kvar istyrelsen och dela med mig av mina erfarenheteri valkampanjen.

Vad är du mest stolt över under din tid som partiledare?

– Att vi lyckades år 2010 attpå ett halvårta fem mandat på trängselskattfrågan, att det fanns ett sånt engagemang och att vi lyckades visa att man inte bara kan ta ett sånt beslut överhuvudet på folket. Jag är också nöjd över folkomröstningen, där vi själva samlade ihop över28 000 namnmed gediget jobb och opinionsbildande tillslut lyckades driva igenom en folkomröstning. Sen fick vi inte röster nog i valet att driva det till sin spets, och majoriteten i blocken ignorerade folkomröstningen, men vi kunde ändå bevisa att beslutet togs över folkets huvuden.

Vad tycker du om din ersättare Claes Westberg?

– Claes Westberg har enjättekompetens och en god kännedom om dessa frågor, inte minst som före dettatrafikdirektör för Trafikkontoreti Göteborg.Jag tror också att han kommer att vara duktig på den breddning som partiet tar nu.

Westbergs engagemang i Vägvalet började 2013. Han har jobbat med trafikfrågor i hela sitt liv, främst med kollektivtrafik.

– Jag är väldigt intresserad av stadsutvecklingsfrågor och trafik ochhar jobbat med trafik i hela mitt liv. Vägvalet hade en stark profil när det kom till Västlänken och trängselskatten och hade åsikter som stämde överens med mina.Det var därför jag fastnade för dem och detvar första gången jag engagerade mig politiskt, säger han.

ANNONS

Varför har du nominerats till partiledare?

– Det är såklart svårt att svara på själv, men jag har jobbat i ledande position och med trafik i hela mitt liv, både i kommunen och privat. Under nittiotalet jobbade jag åtta år påtrafikkontoret ochinnan det var jag på stadsbyggnadskontoretsom trafikingenjör.

Vad satar ni på inför kommande val?

– Det blir såklart trafikfrågor, men vi vill också satsa på omsorg, skola, miljöoch inte minst integration, där kommunen spelar en stor roll. Vi är väldigt fokuserade pådemokratifrågor, ett öppnare samhälle och mer medborgarinflytande mellan valen.Exakt hur det ska gå till får vi se, den som kommer på det är ju inte dum! Men öppenhet är viktigt för oss.Vi tror mycket på att politikerna ska staka ut vägen och att tjänstemännen, som ju är experterna, ska med förslag på hur saker ska utföras. Vi sitter ju inte i några nämnder just nu,så det hoppas vi att vi kommer att kunna ändra på nästa val!

ANNONS