Oroligt i tingsrätten – domen i Black Axe-målet i fara

Göteborgs tingsrätt är bara ett enda allvarligt sjukdomsfall från att behöva göra om en av landets största rättegångar någonsin. Detta sedan en nämndeman, som tillhör en riskgrupp, hoppat av under förhandlingen och en annan hastigt avlidit.