Ökningen av granater saknar motstycke

ANNONS
|

– Det har gått från handeldvapen via automatvapen och in i sprängmedel, typ handgranater. Överskriften i dag är militär utrustning, säger Robert Karlsson, chef för utredningsenheten i polisregion Väst.

Bilden bekräftas av polisens Nationella Operativa avdelning, NOA, som i ett remissvar till justitiedepartementet skriver att antalet ärenden med handgranater ökat väsentligt i Sverige, från åtta ärenden 2014 till 45 2015. Fram till 1 juni i år har man haft 20 ärenden.

Enligt NOA saknar ökningen motstycke i övriga Europa.

Robert Karlsson berättar att polisen i dag hittar handgranater och sprängämnen i en större omfattning än tidigare.

– Under Vårväderutredningen hittade vi handgranater, i samband med Sjumilamordet fann vi en granat i en ryggsäck. Och förra sommaren gjorde vi ett stort beslag av sprängmedel i Halland, .

ANNONS

Han nämner bilbomben i Torslanda och sprängningen i Angered som exempel på att man också i brottsligheten ser att användningen ökar.

Även Erik Siverbo, chef för underrättelseenheten i Väst, har noterat att det talas mer om handgranater i kriminella kretsar i dag.

Tillgångstyr mer än efterfrågan

Robert Karlsson tror inte att utvecklingen mot granater och sprängmedel är ett resultat av efterfrågan utan mer vad som finns att tillgå.

Otydlig statistik över införsel

De flesta vapen som cirkulerar har sitt ursprung i Balkan och kriget i forna Jugoslavien. De senaste åren har man utökat underrättelsesamarbete med flera länder och sedan 2014 har tullens beslag av vapen gått ner. Om det påverkat införseln av granater och explosiva varor är oklart.

Enligt Jonas Karlsson, sakkunnig på Tullverket, påträffas den typen av varor sällan.

– Vi har hittat väldigt lite de senaste åren jämfört med hur vi ser att det används.

Till skillnad från narkotika konsumeras vapen inte löpande och införseln blir därför mindre kontinuerlig och svårare att kartlägga.

Lagändring på gång

Robert Karlssons inställning är att det ska svida ordentligt för den som befattar sig med sådant som sprängmedel och handgranater men även automatvapen.

– Det finns inget civilt användningsområde för den här typen av saker.

Och straffskalorna har skärpts. För några år sedan skärptes de för vapenbrott. Och i mars föreslogs en skärpning även för brandfarliga och explosiva sprängämnen, så att straffskalan för olaglig hantering av exempelvis handgranater jämställs med den för vapenbrott.

ANNONS

En lagändring väntas slå igenom 1 mars 2017.

ANNONS