"Öckerö Kommun är en fantastisk kommun och jag älskar att bo där, men jag står definitivt inte bakom beslutet" säger Öckerö-bon Patrik Björler. Foto: Vilhelm Stokstad/Privat
"Öckerö Kommun är en fantastisk kommun och jag älskar att bo där, men jag står definitivt inte bakom beslutet" säger Öckerö-bon Patrik Björler. Foto: Vilhelm Stokstad/Privat

Öckerö säger nej till regnbågsflagga

Öckerö kommun kommer inte att hissa regnbågsflaggan under prideveckan. Förslaget röstades ner av Öckerö-alliansen, och beslutet har inte oväntat väckt känslor. – Att man 2016 kan stå fast vid att inte hissa flaggan med så fruktansvärt dåliga och låga argument. Det är bara pinsamt, säger Öckerö-bon Patrik Björler.

ANNONS
|

Det var undertorsdagskvällens kommunfullmäktigemöte som frågan kom uppom att hissa regnbågsflaggan under Westpride-veckan i juni. Bakom förslaget fanns Frida Edman ochAnders Olofsson,S-ledamöteri fullmäktige.

– Jag hade väl en naiv förhoppning om att vi kunde ta ett beslut i konsensus, säger Olofsson.


    Anders Olofsson. Foto: Privat
Anders Olofsson. Foto: Privat

Istället blev det nej från Öckeröalliansen – KD, Liberalerna och Moderaterna –med stöd från Sverigedemokraterna. Siffrorna slutade på 20-17 efteren diskussion i fullmäktige med mycket känslor och brandtal, somMaria Brauer, S-gruppledare, beskriver det.


    Maria Brauer (S). Foto: Öckerö kommun
Maria Brauer (S). Foto: Öckerö kommun

– Jag är väldigt, väldigt besviken över att vi inte kunnat ta ställning för detta, säger hon, något hon delar med partikollegan Anders Olofsson.

ANNONS

– Tyvärr är det väl så att i vår kommun så finns det fördomar och intolerans, säger han.

– Besvarandet vi fick var att ska vi flagga med regnbågsflaggan ska vi flagga för fotbollsarrangemang och kyrkaktiviteter. Jag tycker det är ganska obegripligt att man jämför medlemskap i vissa föreningar eller evenemang som är frivilligt,med sexuell läggning.

Jan Utbult, (KD), är förste vice ordförande i kommunstyrelsen, och en av de som röstade emot förslaget.

– Idag har Öckerö en enkel och strikt flaggpolicy – vi flaggar med svenska flaggan på flaggdagar eller då någon anställd ikommunen går bort –och vi tycker det är bra. Om vi nu börjar flagga för en rörelse eller organisationkommer vi ställas inför väldigt många avvägningar framöver där andra grupper, som till exempel funktionshindrade, invandrare eller etniska minoriteter som vi heller inte heller flaggar för. Men att vi inte flaggar för dem ellertill exempelBris eller Rädda Barnen betyderinte att vi har något emot dem eller att de skulle vara mindre värda. Och på samma sätt ser vi då på HBTQ, säger han.

Kan du förstå om man kan tolka det som om ni inte tycker det är en bra idé att flagga för HBTQ-rörelsen? Det är ju inte riktigt samma sak som en fotbollsföreningsflagga, som ni jämför med i motionen.

ANNONS

– Det kan jag ju hålla med om, men om jag jämför med andra rörelser som till exempel funktionshindrade eller etniska minoriteter så flaggar vi inte för dem heller.


    Jan Utbult (KD). Foto: Öckerö kommun
Jan Utbult (KD). Foto: Öckerö kommun

Du menar att det måste vara jämnt då?

– Jag tycker det är rimligt att man likställer, att man väljer att inte flagga för en rörelse innebär inte att man ställer sig emot dem. Jämförelsen med fotbollsföreningarär mer för att WestPride är ett evenemang i Göteborg,och vi har en hel del evenemang som äger rum i vår kommun som vi i så fall lika gärna kan flagga för.

Ni tar ju även upp risken för kostnader, har ni tittat på dem?

– Enflagga blir nog inte så stor, men skulle man börja hissa en flagga på till exempelalla etniska minoriteters dag, då skulledet kunna dra iväg och bli en stor kostnad. Det är ju timmar som ändå ska göras.

LiberalernasGöran Ohlsson röstade också emot flaggningen.

"Liberalerna har en stolt historia i att driva HBT-frågor" kan man läsa på till exempel Stockholmsliberalernas hemsida. Går det inte lite emot det att säga nej till flaggan?

– Ja, som enskild händelse och från det perspektivet kan man ju se det som att det haltar. Och vi har haft en ganska ordentlig diskussion om det internt hos oss, och i alliansen också.

ANNONS

Ohlssonhänvisar till att man för två år sedan en annan motion om flaggpolicyn som fullmäktige avvisade.


    Göran Ohlsson (L). Foto: Öckerö kommun
Göran Ohlsson (L). Foto: Öckerö kommun

– Då gällde det nationella minoriteter och vi tyckte attvi hellre skulle gjort en ordentlig genomgång avflaggpolicyn, och inte ta ett separat beslut om pride-festivalen. Då blev det ett nej i vårt fall. Men utifrån vårt partis politik, och det har vi varit tydliga med, är det i strid medden nationella policyn, så att säga.

Hade det inte varit bättre att sagt ja, med tanke på att en del kan ta illa vid sig?

– Vi hade delade åsikter, en röstade emot, en avstod. Det uttrycker litegrann vårt dilemma i detta.

Öckerö-bonPatrik Björler lyssnade på debatten i kommunfullmäktige på torsdagskvällen, och är inte imponerad av nej-sidans beslut.

– Att höra Öckerö-Alliansens argument får det att krypa i kroppen på mig där de tar upp liknelser med de då måste flagga med fotbollsklubbars flaggor vid cuper, eller vid andra händelser som till exempelMissionsveckan, säger Patrik.

–Öckerö Kommun är en fantastisk kommun och jag älskar att bo där, men jag står definitivt inte bakom beslutet. Jag står för alla människor rätt till lika värde, respekt och tolerans mot olikheter.

ANNONS