Östra Sjukhuset huvudentren.
Bild Stefan Berg
Östra Sjukhuset huvudentren. Bild Stefan Berg Bild: Stefan Berg

Nytt fall av mässling i Göteborg

Ett nytt fall av mässling har konstaterats i Göteborg. Sjukvården uppger att smittbäraren är en ovaccinerad man som sökt vård på både en vårdcentral och vid Östra sjukhusets akutmottagning.
– Är man ovaccinerad och har suttit i samma väntrum som någon som är smittsam är det stor risk att man själv blir sjuk, säger smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg.

ANNONS
|

Den smittade mannen sökte först vård på en vårdcentral i östra Göteborg den 8 december. Dagen efter sökte han återigen vård på akutmottagningen på Östra sjukhuset där man kunde konstatera att att han var smittad.

I ett pressmeddelande uppger Västra Götalandsregionen att mannen har vistats i Göteborgsområdet under den så kallade smittsamhetsperioden mellan den 3 och 10 december.

– Vi bedömer att vederbörande har smittats i södra Europa, där mässling är vanligt, säger smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg.

Stor risk för oskyddade

Thomas Wahlberg uppger att sjukvården nu söker människor som har befunnit sig i samma väntrum som mannen samt människor som har vistats i hans närhet innan han sökte vård.

ANNONS

– Mässling orsakas av ett virus som sprids i luften och som är väldigt smittsamt. Är man ovaccinerad och inte har skydd och sitter i samma väntrum och någon som är smittsam är det stor risk att man själv blir sjuk, säger Wahlberg.

Han berättar att sjukvården än så länge inte har konstaterat något så kallat sekundärfall, det vill säga att ytterligare personer har smittats. Inkubationstiden, det vill säga hur lång tid det tar för sjukdomen ska bryta ut hos en smittat person, är sju till 18 dagar. Det betyder att det människor kan ha blivit smittade utan att ännu veta om det själva.

– Så kan det vara och det är därför viktigt att personerna som har varit i den här personens närhet får information om det här. Är man vaccinerad är det ingen fara. Är man inte det kan vi erbjuda profylaktisk behandling för att människor inte ska bli sjuka, säger Thomas Wahlberg.

Misstänkt smittade uppmanas att ringa Vårdguiden

Han berättar att de personerna sjukvården vet har befunnit sig i samma väntrum som mannen har blivit kontaktade.

Människor som misstänker att det har blivit smittade uppmanas att ringa Vårdguiden på telefonnummer 1117 innan de söker vård.

Misstänkt mässling hos personer som inte är vaccinerad och därmed är immuna är i ett tidigt skede feber, torrhosta och utslag i munslemhinnan. Efter någon dag kommer ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag som vanligen först syns i ansiktet för att sedan sprida sig mot överkroppen och ben och armar, uppger sjukvården.

ANNONS

I nuläget ser sjukvården ingen koppling till ett tidigare utbrott av mässling i Fyrbodalsområdet i Bohuslän och Västergötland i somras då flera personer smittades.

Ovanlig sjukdom

Samtidigt som sjukvården är angelägna om att informationen om fallet med den smittade personen blir känt betonar Thomas Wahlberg att den svenska befolkningen generellt har ett bra skydd mot mässling.

– Vi befarar ingen epidemi. Mässling är en ovanlig sjukdom i Sverige tack vare att vi har ett så bra vaccinationsskydd hos befolkningen, säger smittskyddsläkaren.

På grund av patientsekretess vill Thomas Wahlberg inte kommentera omständigheterna kring att smittan inte upptäcktes vid mannens första vårdbesök på vårdcentralen, vilket hade förhindrat att fler vårdsökare vistades i mannens närhet.

– Jag kan inte gå in på det enskilda fallet. Mässling är en ovanlig sjukdom i Sverige och det är en svår diagnos att ställa, säger Wahlberg.

Mycket smittsam

Mässling är en mycket smittsam allvarlig sjukdom. Risken för komplikationer är hög bland de insjuknade. I början av 1900-talet dog flera hundra personer varje år i Sverige i mässlingen och fortfarande förekommer enstaka dödsfall även i höginkomstländer, uppger Folkhälsomyndigheten.

ANNONS