Nyanställningar på Sahlgrenska ifrågasätts av Cecilia Dalman Eek (S)

Antalet anställda ökar på Sahlgrenska. Det ifrågasätts nu av styrelseordföranden Cecilia Dalman Eek (S).
– Vi har inte tillräckligt med pengar för det, säger hon.