Pernilla Morner, Karin Olsson och Veronica Ljungdal gräver försiktigt fram det som var en handelsplats på 1500-talet.
Pernilla Morner, Karin Olsson och Veronica Ljungdal gräver försiktigt fram det som var en handelsplats på 1500-talet.

Nya Lödöse grävs fram i Gamlestan

ANNONS
|

Ett nytt resecentrum och bostäder skall byggas vid Gamlestadstorget. På platsen finns resterna av Göteborgs föregångare, Nya Lödöse.

Sedan februari har arkeloger arbetet med att gräva fram resterna av den stadsbebyggelse som fanns där för flera hundra år sedan.

- Vi räknar med att vara klara med första etappen om ett par veckor. Men utgrävningarna kommer att pågå till 2017, säger Mattias Öbrink arkeolog och biträdande projektledare.

Projektet är en av de största arkeologiska utgrävningar som gjorts i Västsverige och omfattar nästan 7000 kvadratmeter.

- Vi får en unik inblick i hur de levde i staden. Hur de bodde, vad de arbetade med, vad de åt och hade för husdjur, förklarar Mattias Öbrink.

ANNONS

När GP är på besök är det lerigt och blött men arkelogerna söker systematiskt av de områden som återstår. Till sin hjälp har de grävskopa.

Mattias Öbrink pekar och visar hur hus och gator varit placerade i Nya Lödöse där det som mest beräknas ha bott 1300 personer.

- Det var en välorganiserad stad. Vi har dokumenterat ett 20-tal hus som låg tätt intill varandra på var sin sida av gator med kullerstenar. Vi har också hittat timmerkistor som visar att man byggde ut hamnen eller försökte få tillgång till mer mark.

Några större överraskningar när det gäller föremål har arkelogerna inte stött på.

- Vi har väl hittat det som man kan förvänta sig på en sådan här plats. Vi vet att det var en handelsplats. Det mesta är från 1500-talet. Det är mycket benrester från djur, keramik, glas, vardagsföremål, hantverksredskap, mynt och rent hushållsavfall.

- Däremot har vi inte påträffat så mycket metall. Det kan vara så att metallföremålen som var värdefulla togs med när staden lades ner. Den fanns ju bara till mellan 1473 och 1624. säger Mattias Öbrink.

Ett föremål som påträffades nyligen är han mycket glad över.

ANNONS

- Det var en flöjt av ben och det var kul. Det visar att det fanns annat än bruksföremål.

Han berättar att en del av påträffade föremålen tyder på att de som bodde I Nya Lödöse hade mer utvecklade handelsrelationer med omvärlden än vad som tidigare varit känt.

- Vi vet att handeln med Tyskland var utvecklad på 1500-talet. Men nu har vi hittat föremål som tyder på att de även haft omfattande handel med England och Skottland och det är spännande, tycker Mattias Öbrink.

Alla föremål som påträffas dokumenteras på ett eller annat sätt och kommer på sikt att överföras till Stadsmuseets för förvaring.

I det aktuella området ska det enligt Mattias Öbrink ha funnits olika verksamheter såsom, smedja, bakugn, resterna av en krog och ett ölbryggeri.

- Den låg nära Säveån och vi har hittat rester av buteljer, glas och keramik.

En kyrka och en kyrkogård där gravar med skelett har också grävts fram.

- Det handlar om 500 gravar som vi funnit på kyrkogården och inne i kyrkogrunden.

I ena kanten av utgrävningsområdet tränger sig nutiden på. Där pågår förberedelser för ett provisoriskt spårvagnsspår.

ANNONS

Innan själva byggandet av resecentrat och bostäder kan börja krävs en ny detaljplan.

- Detaljplanen kommer upp i byggnadsnämnden 26 november och sedan skall den antas av kommunfullmäktige i januari, säger Mattias Westblom på stadsbyggnadskontoret.

ANNONS