Ny stadsdel vid Masthuggskajen kan snart bli verklighet

Fram till den 22:e augusti har byggnadsnämnden på sig att fatta ett beslut angående byggandet av en ny stadsdel vid Masthuggskajen. Om allt går enligt planerna så kan bland annat 1200-1300 nya bostäder stå klara inom ett par år.

ANNONS
|

Nu under sommaren ska detaljplanen för nya Masthuggskajen granskas och enligt Rune Arnesen, projektchef för Södra Älvstranden, har Göteborgs stad stora ambitioner för området som sträcker sig mellan Stenas färjeterminal och Järntorget.

–Vi vill stärka Göteborgs stadskärna genom att bygga en helt ny stadsdel som ska vara lättillgänglig för allmänheten med bland annat 1200-1300 nya bostäder och cirka 5000 nya arbetsplatser, säger han.

Uteliv och linbanor

Förutom nya bostäder och kontor så finns det i planerna för stadsdelen två stycken förskolor, en park samt affärer och restauranger. Området tar i sin utformning inspiration av närliggande Långgatorna med dess kultur och gatuliv.

– Tanken är att området kring Masthuggskajen ska bli en central del av staden, med goda förbindelser genom färja, spårvagn och linbanetrafik, säger Rune Arnesen

ANNONS

Förhoppningen är att bygget till största delen är klart inom bara några år:

– Om allt skulle gå rätt så kan man börja bygga redan andra halvåret 2018. Ambitionen är att det mesta ska vara klart till år 2020, men vi tror inte att allt är klart då. Vi har en tioårsperiod på oss men vårt mål är att nya Masthuggskajen ska stå helt färdig om runt fem-sex år, säger Arnesen.

Oklart kring färjeterminalen

Vad som händer med Stenas färjeterminal som ligger i anslutning till Masthuggskajen är i dagsläget oklart. Terminalen har ett kontrakt som löper ut år 2035 men som kan sägas upp redan år 2025.

– Det finns inga konkreta planer för vad man ska göra med området kring terminalen. Men det ligger i planen att göra någonting under 2020-talet, säger Rune Arnesen.

ANNONS