Nu ska tystnadskulturen i Göteborg kartläggas

Nu ska tystnadskulturen i Göteborg kartläggas på djupet. Samtidigt kan stadens visselblåsarfunktion utvidgas så att problemen kommer upp i ljuset.
– Det är väldigt bra att vi kunnat samla ihop oss såväl inom som över partigränserna. Jag tror verkligen att det gagnar saken, så att vi kan nå en förändring på sikt, säger kommunalrådet Elisabet Lann (KD).