Nu har planen för ombildningarna klubbats. Bild från Sandeslätt där det funnits diskussioner om att ändra upplåtelseform.
Nu har planen för ombildningarna klubbats. Bild från Sandeslätt där det funnits diskussioner om att ändra upplåtelseform. Bild: Per Wahlberg

Nu kan hyresrätter i allmännyttan ombildas

Nu ska fler få möjlighet att äga sitt boende i stadens utanförskapsområden. Efter många turer har AB Framtiden nu klubbat en ny modell för att ombilda hyresrätter till bostadsrätter, efter att MP släppt fram modellen.
– Vi tror att det under vissa förhållanden kan motverka segregation, säger Martin Nilsson (MP).

ANNONS
|

Eftersom S, V och MP har majoritet i styrelsen, samtidigt som den har i uppdrag att genomföra alliansstyrets politik från fullmäktige, har det varit ett turbulent år och frågan om ombildningar har återremitterats och bordlagts av oppositionspartierna.

Men när frågan nu åter var uppe valde MP att rösta för den nya modellen som kunde klubbas.

LÄS MER:Trögt för AB Framtidens ombildningsplaner

Fokus ska ligga på "utvecklingsområdena" eller utanförskapsområdena och ombildningen ska prövas utifrån läge i staden och hur mycket blandade boendeformer det finns.

Tanken är att bryta bostadssegregationen och få till mer blandade upplåtelseformer med varierande priser inom samma bostadsområde och att fler ska få möjlighet att äga sitt egna boende. Enligt planen ökar också tryggheten för den enskilde liksom ansvaret för närområdet genom eget ägande.

ANNONS
Stefan Svensson (M) ser positivt på att planen nu är klubbad.
Stefan Svensson (M) ser positivt på att planen nu är klubbad. Bild: Pressbild

Stefan Svensson (M) är nöjd att frågan äntligen har lossnat, även om han tycker att det har dröjt onödigt länge.

– Vi har arbetat länge för detta. Det är viktigt ur integrationssynpunkt.

Han säger att det är problematiskt att det är nästan enbart hyresrätter i vissa områden och att staden behöver bli mer blandad.

– Då räcker det inte att bara bygga nytt. Vi måste också ombilda i områdena. Det är väldigt positivt att vi kommer vidare.

LÄS MER:Så blir hyreslyan bostadsrätt

"Leder till hemlöshet"

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade emot modellen.

Johan Svensson (V) säger att Göteborg behöver fler billiga hyresrätter, inte färre.

– Utgången av detta är att det framförallt att bestånden i de utsatta områdena riskerar att säljas ut. Det är där vi har merparten av de billiga hyresrätterna. Det här kommer leda till bostadslöshet, hemlöshet.

Johan Svensson är förvånad över att MP röstade igenom ombildningsplanen.

– Men jag tycker att det är tråkigt att de väljer att gå med borgerligheten. Vi har majoritet och MP hade kunnat stoppa införandet av modellen om de velat.

Amalia Rud Pedersen (S) är styrelseledamot i AB Framtiden.
Amalia Rud Pedersen (S) är styrelseledamot i AB Framtiden. Bild: Pressbild

Amalia Rud Pedersen (S) säger att det har varit stora protester mot förslaget, från hyresgästföreningen och vanliga hyresgäster och att alliansen går emot hyresgästernas vilja.

– En trygg bostad är en rättighet, det ska inte vara ett karriärsteg.

ANNONS

Hon ser också en risk att människor tvingas flytta.

Men den som inte vill hyra av bostadsrättsföreningen ska ju kunna få hjälp att hitta en hyresrätt i samma bostadsområde?

– Problemet är att verkligheten inte ser ut så, det är bostadsbrist. Jag vet inte hur de tänker lösa det. Och att hyra av sina grannar var kanske inte det man hade tänkt när man flyttade in, säger Amalia Rud Pedersen.

Hon tycker att det är "djupt problematiskt" att MP röstade för planen.

– Det hade man kunnat vara tydligare med innan, inför budgetdebatten. Nu försöker man driva igenom det tyst istället, säger hon.

LÄS MER:Darvik (L) "Låt människor i förorten äga sitt boende"

Miljöpartiet har tidigare gjort gemensam sak med S och V i frågan om ombildningar. Partiet var kritiskt till att ombildningarna skulle röra fler områden än bara de utsatta. Men i planen som de nu sade ja till slås det fast att hyresrätter i centrala delen av staden inte ska ombildas. Med uppdraget avsmalnat till utvecklingsområdena ser partiet positivt på ombildningarna.

– Vi tror att det under vissa förhållanden kan motverka segregation, säger Martin Nilsson (MP).

LÄS MER:Frågan om ombildningar lever fortfarande

Till skillnad från V tror han att det inte är någon risk för att antalet hyresrätter med låga hyror blir för få eftersom antalet ombildningar inte kommer bli särskilt många.

ANNONS

– Det är så begränsat var ombildningen kan ske. Och lagen säger att två tredjedelar av de boende måste vilja ombilda för att det ska ske. Dessutom måste personer ha råd att ta lån, säger han.

Fakta: Så går det till

För en ombildning krävs att minst två tredjedelar av hyresgästerna vill genomföra den, och de andra ska ha möjlighet att bo kvar, men kunna hyra av bostadsrättsföreningen och annars få hjälp att hitta en ny bostad inom allmännyttan, i samma bostadsområde om så önskas.

Hyresrätter i de centrala delarna av staden ska inte ombildas. I första hand sker ombildningarna i stadens utvecklingsområden, och i övriga delar av staden sker inga ombildningar om det inte finns "synnerliga skäl".

Processen:

Intresset hos hyresgästerna kartläggs och information ges om ombildningsprocessen.

Fastigheten värderas och sedan bildar hyresgästerna en bostadsrättsförening.

Ett köpeerbjudande upprättas och en stämma hålls där 2/3 av medlemmarna måste rösta för att bostadsrättsföreningen ska köpa fastigheten.

Köpekontrakt upprättas och bostadsrättsföreningen behöver ordna med finansiering av fastigheten.

Källa: AB Framtiden

LÄS MER:Alliansen tvingas vika sig om ombildningar

ANNONS