Nu finns Västlänken som 3D-modell på nätet

ANNONS
|

Nu finns en ny chans att säga vad man tycker om Västlänken. Till slutet av oktober går det att lämna synpunkter på nedfarter, själva järnvägstunneln och arbetstunnlar.

Projektet har tagit fram en 3D-modell. Planerarna hoppas att den skall hjälpa allmänheten att bilda sig en uppfattning om det omdiskuterade järnvägsprojektet.

Trafikverkets samråd om järnvägsplanen för Västlänken är redan avslutat. Synpunkterna från myndigheter och allmänhet sammanställs just nu. Samtidigt dras nästa samråd igång.

Det är Göteborgs stad som driver arbetet vidare med att ändra detaljplanen för att den skall anpassas till järnvägsplanen.

I den första etappen ställs handlingarna om själva tunneln och nedfarterna ut. Det är ett stort område, från Olskroken till Kallebäcksmotet.

ANNONS

- Till våren blir det även samråd kring de tre stationerna. Där kommer det att finnas fler detaljer med byggnader, nya gator och nya kvarter, säger Peter Elofsson, projektledare för Västlänken på Göteborgs stad.

Alla handlingarna ligger på stadsbyggnadskontorets webbsida www.goteborg.se/planochbyggprojekt.

Det finns en utställning med plankartor och information på stadsbyggnadskontoret på Köpmansgatan 20, strax bakom Gustaf Adolfs torg.

Den plan som Göteborgs stad nu ställer ut skiljer sig från Trafikverkets järnvägsplan på flera punkter.

Här finns både överdäckningen av tråget vid Skansen Lejonet inritat, och fyrspåriga stationsområden vid Korsvägen och Haga. Det finns inte med i det ursprungliga projektet och skulle sannolikt fördyra Västlänken en hel del.

- Det blir upp till politikerna att bestämma. Vi tar till lite extra när vi planlägger för fyrspårsstationer, men det betyder inte att beslutet är taget.

Peter Elofsson förväntar sig många olika synpunkter från allmänheten. Det finns möjlighet att påverka detaljerna för de tekniska anläggningarna på 15-20 platser runt om i staden.

- Ett exempel är arbetstunneln i Annedal, som GP skrev om. Den finns här på plankartan. Det finns en liknande vid Rosenlund. Det går att ha synpunkter på om de är rätt placerade.

- Vi vill också gärna få in tankar om vad för typ av stadsutveckling man sedan vill se runt de tre stationslägena.

ANNONS

Lyssnar ni på de som tycker att Västlänken inte skall byggas överhuvudtaget?

- Allt kommer med när vi sammanställer åsikterna. Men mitt uppdrag är att ta fram planhandlingar. Sträckningen är redan beslutad. Egentligen skall man nog ta det med sin kommunala politiker istället.

Två öppna möten för allmänheten planeras på kvällstid 30 september och 9 oktober. Tre möten för fastighetsägare som berörs är också inplanerade.

Den färdiga planen ställs ut i maj nästa år, innan den skall antas av byggnadsnämnden. Därefter kan det bli överklaganden.

ANNONS