Nu återställs hemliga fortet i Göteborg

I Göteborgs södra hamninlopp finns en väl bevarad militärhistorisk hemlighet. Insprängt i berget ligger Oscar II Fort, där man i veckan monterar på två originalkanoner för att återställa fortet till ursprungligt skick.

ANNONS
|

Det händer stora saker på det militärhistoriska Oscar II Fort i Långedrag i västra Göteborg. Efter att länge ha strävat efter att återställa fortet i ursprungsskick anno 1907är man nu i slutarbetet med att montera upp två 57-millimeterskanoner som tidigare varit placerade ute i skärgården.

– Det är ett vuxenpussel där varje bit väger fem ton, förklarar Mikael Johannison, artillerichef på den historiska byggnaden.

Oscar II Fort designades i slutet av 1800-talet och byggdes i ett bergrum i Långedrag 1903-1907. I början av 1900-talet var det ett fullt fungerande fort utrustad med kanoner för att skydda Göteborg från England och Norge.

ANNONS

– Det är många göteborgare som inte känner till den här platsen, så det är något av en gömd historisk pärla, säger fortchefen Martin Tilander.

I snart 20 år har han arbetat på fortet, som han beskriver som toppmodernt för att vara från 1907. Man uppskattar storleken till mellan 5 000 och 7 000 kvadratmeter och största delen av fortet ligger inne i berget.

– Det som är fascinerande är att det är den enda platsen av sin sort som är orört konstruktionsmässigt från tidigt 1900-tal. Alla andra platser är omgjorda, nedlagda eller skrotade, säger Martin Tilander.

Både han och Mikael Johansson beskriver entusiastiskt sin fascination för både byggnaden och dess historia. Fortet var i bruk så sent som under Andra världskriget.

– Under andra världskriget flyttades all beväpning ut till Hjuvik, Styrsö och andra öar i skärgården. 1999 kom 24-centimeterskanonerna tillbaka och 2004 monterades de upp på fortet, berättar Mikael Johannison.

Grävt djupa gropar

Arbetet med att montera på tornpjäserna har bestått av att gräva fyra meter djupa gropar innan hela pjäserna lyfts på plats med lyftkran. Martin Tilanderförklarar att efter monteringen, som inleddes under måndagen kommer fortet att vara helt återställt till hur det såg ut när det var färdigbyggt 1907.

ANNONS

– Det är en bit levande historia där det går att gå runt och både se och känna hur det en gång användes. Vi öppnar hela tiden upp nya dörrer och delar av fortet också, trots att jag har arbetat med det i 16 år finns det platser som jag aldrig varit på där nere, säger han.

"Hemliga Rum"

Fortet har hållit öppet under Statens Fastighetsverk kampanj "Hemliga Rum", då tiotusentals nyfikna göteborgare guidades runt i byggnaden. Nu hålls fortet öppet en gång i månaden under sommaren och den 6 juni skjuts varje år salut från fortets kanoner.

– Vi hade över flera tusen besökare på nationaldagen och många är nyfikna på hur det ser ute inne i bergrummet.

Från havet är fortet inte mycket att se, då det är byggt för att se ut som vilken klippa som helst, men när de två 57-millimeters pansarkupolkanonerna är färdigmonterade kommer de att sticka ut från fortets ovansida.

ANNONS