Nej till hemundervisning för judisk-ortodoxa barn

ANNONS
|

Flickorna, som är mellan 15 och 9 år gamla, skulle få all undervisning i hemmet, via en online-skola och av föräldrarna. Anledningen är att de tillhör en mycket strikt gren av den judisk-ortodoxa tron, och måste då leva enligt specifika regler; ett 30-tal böner varje dag, koshermat och ingen undervisning tillsammans med det motsatta könet.

Föräldrarna har stridit mot kommunen i tre instanser tidigare, och fått rätt i en. Det var kammarrätten som beslutade att bevilja hemundervisningen, något som fick stor internationell uppmärksamhet.

Stadsdelsnämnden i Majorna-Linné hade godkänt undervisningen i hemmet, men ändrade sig efter att den nya skollagen, som är striktare mot hemundervisning, trädde i kraft. Den nya skollagen från 2011 säger att det krävs synnerliga skäl för att barn ska få undervisas hemma och inte i skolan, något som både stadsdelsnämnden i Majorna-Linné och nu även Högsta förvaltningsdomstolen inte anser finnas i detta fall.

ANNONS

– Utifrån vårt perspektiv så kan man väl säga att vi har fått rätt i det här fallet, säger Anders Söderberg, tillförordnad sektorschef för utbildning på Majorna-Linné.

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att avskriva ärendet, då det gällde läsåret 2011 till 2012, men beslutet blir ändå prejudicerande för liknande ärenden i framtiden.

Om det blir en ökning av liknande fall vill Anders Söderberg inte spekulera i. Men han säger att det finns en möjlighet, när det finns barn som lever i familjer med traditioner som är svåra att applicera i vanlig skola.

– Vi ska vara så duktiga på att anpassa vår skola så att alla barn kan vara där, oavsett religion eller tradition. Men det finns alltid en gräns så klart, säger han.

Familjen i Göteborg är ensamma anhängare av den ortodoxt judiska inriktningen Chabad Lubavitch, men grenen finns över hela världen. Leah Namdar, barnens mor, sa till GP förra året att det inte finns ett enda judiskt ortodoxt barn i hela världen som går i en vanlig skola.

– De måste ha en egen klass, pojkar för sig flickor för sig, koshermat hela tiden, böner. Frågan här är om Sverige kan acceptera att alla inte är lika, sa hon då.

ANNONS

Alexander Namdar är far till barnen, och sade tidigare i år i en intervju till TT att om Högsta förvaltningsrätten säger nej, då har familjen inget val än att ta barnen från Sverige.

Antal grundskoleelever som fått hemundervisning:

2006: 92.

2007: 95.

2008: 102.

2009: 126.

2010: 116.

2011: 239.

Källa: Skolverket.

ANNONS