Enligt Nackskadeförbundet håller den svenska sjukvården inte standarden för de skador som ger instabilitet mellan skallbasen och kota 1 och 2.
Enligt Nackskadeförbundet håller den svenska sjukvården inte standarden för de skador som ger instabilitet mellan skallbasen och kota 1 och 2. Bild: Privat

Nackskadeförbundet dömer ut svensk vård

Svensk sjukvård kan varken ställa diagnos eller åtgärda skador på de två översta kotorna i nacken. Det hävdar Nackskadeförbundet. Nu ska Socialstyrelsen granska de vetenskapliga studier som förbundet presenterat.

ANNONS
|

Socialstyrelsens roll är att ge landets läkarkår och andra vårdgivare vägledning om vilka behandlingar som ska användas inom svensk sjukvård, bland annat genom nationella riktlinjer.

Mattias Fredricson, chef vid enheten för nationella riktlinjer vid Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård, vill inte kommentera enskilda fall men uppger att det kommit in uppgifter om att kompetensen inom svensk sjukvård för vissa nackskador är bristfällig. Om och i så fall när riktlinjer eller annat kunskapsstöd från Socialstyrelsen kan vara på plats är dock oklart.

– Det är ett av områdena som finns med i vår löpande prioriteringsdiskussion, men jag kan inte svara på det just nu, säger han.

ANNONS

"Kan inte hjälpa de här patienterna"

Adad Baranto, är en av Sahlgrenska sjukhusets nackspecialister.

– Vi kan inte hjälpa de här patienterna och varför en del personer råkar ut för långvarig invalidiserande smärta efter en sådan nackskada vet vi inte fastän det har forskats på detta i många år. Då och då dyker det upp doktorer och kliniker som tycker att de har en god vård för de här patienterna, men jag har i alla fall inte sett någon tillförlitlig forskning på deras resultat. Man kan inte slänga skattepengar på utredningar och behandlingar som man inte säkert vet leder någonstans, säger han.

LÄS MER:"Jag har fått mitt liv tillbaka"

Men enligt Nackskadeförbundet håller den svenska sjukvården inte standarden för de skador som ger instabilitet mellan skallbasen och kota 1 och 2, dvs som i Cecilia Ohlssons fall i artikeln här ovan.

Bert Magnusson, är ordförande i Nackskadeförbundet sedan många år.

– Människor skadar sig i trafikolyckor varje dag i Sverige och får mer eller mindre skadade nackar. Man måste kunna ställa rätt diagnos när människor kommer in på akuten eller annan vårdinstans. Det är skandal att det inte finns mer kompetens och utrustning inom den svenska vården, säger han.

"Tvingas bli vårdflyktingar"

Pernilla Henriksson är vice ordförande i Nackskadeförbundet.

– Gemensamt är att när den enskilde söker vård kan läkarna inte utföra adekvat undersökning i Sverige. Det finns uppåt 35 olika symptom och det kan dröja innan de visar sig. Då läkarna saknar kunskap blir de ställda och hänvisar inte sällan patienterna till psykolog för att de tror att det sitter i huvudet. Det medför att nackskadade i Sverige tvingas bli vårdflyktingar till andra länder, säger hon.

ANNONS

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i november förra året är grundregeln att Försäkringskassan bara bekostar undersökningar och vård inom EU om det finns en likvärdig vård och behandling i Sverige.

Vård utanför EU betalas inte av Försäkringskassan. Det finns dock inget som hindrar att enskilda sjukhus betalar sådan vård utanför EU:s gränser. Karolinska sjukhuset har exempelvis betalat en operation i USA, för en ung man, liknande den som Cecilia Ohlsson i artikeln intill genomgick.

Vissa får ja – andra nej

I London finns en röntgenutrustning, där patienten står, ligger eller sitter medan nacken fotograferas i olika vinklar i förhållandet till huvudet i en så kallad Fonar upright MRI.

Vilka som får undersökning och vård på skattebetalarnas bekostnad inom EU varierar från landsting till landsting – vissa får ja och andra får nej. Stockholms läns landsting och region Jämtland-Härjedalen har dock nyligen sagt ja till undersökning i London.

Målet för Nackskadeförbundet är att det inrättas ett internationellt kunskapscentrum för nackskador i Sverige med rätt utrustning och kompetens. Förbundet har vid upprepade tillfällen efterlyst åtgärder hos Socialstyrelsen, senast förra fredagen.

ANNONS