Utanför. Henrik Munck har jobbat på AB Volvo i 20 år. Snart kan det vara slut. MP-politikern ser uppsägningshotet som en bestraffning för att han slagit larm.
Utanför. Henrik Munck har jobbat på AB Volvo i 20 år. Snart kan det vara slut. MP-politikern ser uppsägningshotet som en bestraffning för att han slagit larm.

Munck riskerar avsked

Toppolitikern Henrik Munck (MP) har varslats om uppsägning från sitt jobb på AB Volvo. Han tror att orsaken är att han slagit larm om företagskulturen.

ANNONS
|

Henrik Munck skjuter fram ett papper och visar. Varsel om uppsägning av personliga skäl. I nästa vecka väntar ett nytt möte, där det är troligt att han blir formellt avskedad.

I 20 år har han varit anställd inom Volvokoncernen, i första hand på teknisk utveckling där han bland annat jobbat med att utveckla transportsystemlösningar och med produktplanering. Nu är han oroad över läget i delar av företaget. Han upplever att det är lågt till tak och att den som pekar på problem riskerar att bli bestraffad.

– Volvo är på många sätt ett fantastiskt företag. Jag har trevliga arbetskamrater och har haft spännande saker att jobba med. Men när man blir utsatt på det här sättet – det är klart att det är påfrestande.

ANNONS

Bakom stängda dörrar får han både stöttning och medhåll. Då kan folk instämma i att det är något som inte stämmer och att arbetsmiljön inte är som den ska. Men utåt går lojaliteten mot företaget först.

Under sina år på koncernen har Henrik Munck sett "allt från fabriksgolv i Brasilien till styrelserummets alla väggar och tak". Efter att ha jobbat mot tillväxtmarknader för Volvo bussar i början av 00-talet hamnade han på Group Truck Technology, GTT. Som chef för beslutsprocessen kring projektbeslut satt han under 2008-2012 med en halvdag i månaden när utvecklingsavdelningen rapporterade till koncernens högsta ledning.

Det var under åren då Volvo utvecklade en helt ny modell för att klara av att leva upp till nya och hårdare utsläppskrav inom EU, euro 6. En lastbil som blev kraftigt försenad.

– Om man inte jobbar på Volvo tror jag inte man förstår hur illa ute vi var. Det var enorma problem. Om vi inte hade löst dem hade vi inte haft något att sälja på den europeiska marknaden. Företaget hade i princip kunnat gå under.

Som Henrik Munck ser det fick koncernledningen inte hela bilden. Han tyckte att det han hörde i styrelserummet stämde dåligt överens med hur det såg ut för dem som var direkt involverade i utvecklingsarbetet. Efter hand kom han att se det mer som en del i ett mönster snarare än en enskild händelse, och tog upp det både muntligt och skriftligt med sina överordnade.

ANNONS

– Våren 2013 fick jag högsta betyg – "överträffar förväntningarna" – i utvärderingar. Sedan började jag påtala saker och efter det har situationen förändrats, säger han lakoniskt.

I samband med en stor omorganisation flyttades han ett par snäpp nedåt i hierarkin. Det politiska arbetet inför valet 2014 gick på högvarv. Men på sitt vanliga arbete var Henrik Munck satt i vad han beskriver som "frysboxen", utan arbetsuppgifter.

– Min närmaste chef bad om ursäkt, och en annan chef lät förstå att jag inte var aktuell för vissa arbetsuppgifter på grund av det som hänt. För mig var det tydligt att det var order uppifrån.

Efter valet blev han ordförande i SDN Västra Göteborg och vice ordförande i trafiknämnden. Uppdragen växte i omfattning. Allt mer sällan kunde han jobba de 30 procent som var planerat.

Eftersom arbetet på den avdelning han jobbar sker i projektform bygger det på att folk är tillgängliga. Det är inte helt enkelt att hitta en roll för en medarbetare som kommer och går som han gjorde. Det inser Henrik Munck.

– Jag tror att mina politiska uppdrag försvårade situationen. Om politiska uppdrag ska gå att kombinera med ett jobb, så måste det finnas en vilja till anpassning och den har jag inte sett.

ANNONS

Konflikten eskalerade och han har svårt att frigöra sig från tanken att den politik han driver också gjort att han uppfattats som besvärlig. Att han som trafikpolitiker driver frågan om en ny spårväg på Hisingen samtidigt som han "om någon" borde veta att Volvo tillverkar elbussar, ja det har han fått höra.

För ett år sedan gjorde Henrik Munck ett nytt försök att lyfta problemen, med en formell anmälan till Volvokoncernens interna visselblåsarfunktion: "När det gäller att rapportera projektstatus finns en kultur av "paint green" i ledningen för GTT (Group Truck Technology)". Han skrev också att anställda inte vågar framföra kritik av rädsla för repressalier. Utredningen visade att inga fel begåtts.

Efter anmälan införde företaget striktare rutiner för hans närvaro. Om han så bara hinner vara på jobbet i fem minuter mellan olika politiska uppdrag, så ska han åka till Volvo och stämpla in. Henrik Munck säger att det som hänt på ett sätt ger honom ytterligare motivation att jobba för öppenhet och tydlighet.

– En framgångsrik verksamhet bygger på att man kan ta in en mångfald av perspektiv och idéer och att man drar lärdom av misstag. Men i delar av forskning och utveckling är misstag något man inte får prata om. En sådan kultur är inte bra någonstans.

ANNONS

Läs också:

Volvo: Han får skälen nästa vecka

Facket: Han blev tydligt nedpetad

ANNONS