Nu ska den politiska vilden Henrik Munck rösta med Alliansen.
Nu ska den politiska vilden Henrik Munck rösta med Alliansen. Bild: Anders Ylander

Munck på tvärs med de rödgröna

De rödgröna har inte lyckats bygga pendelparkeringar och cykelbanor eller minska biltrafiken. I stället prioriteras storsatsningar som linbanan och Västsvenska paketet. Det menar avhoppade Miljöpartisten Henrik Munck. Därför tänker han rösta med Alliansen.

ANNONS
|

Det har varit stormiga veckor inom Miljöpartiet efter Henrik Muncks kritiska debattartiklar om Västlänken. I onsdags stod det klart att han lämnar partiet, men sitter kvar som politisk vilde.

Och nu sätter han sig även på tvärs mot de rödgröna partierna. Han tycker inte att de har gjort tillräckligt för att följa stadens trafikplan och nå målen om hållbart resande.

Som 1:e vice ordförande i trafiknämnden tänker han därför rösta för Alliansens förslag: att utvärdera om målen i trafikstrategin är rimliga och göra en analys av vilka åtgärder som måste prioriteras för att nå målen.

ANNONS

– Vi har en trafikstrategi som inte fungerar. Då måste man utvärdera och ompröva. Det betyder inte att jag tycker exakt som Alliansen, säger Henrik Munck.

På vilka punkter tycker du annorlunda?

– Det viktiga är att vi har kokat över stadsutvecklingen i Göteborg med alla stora projekt som gör att de småskaliga projekten inte blir gjorda. Den avgörande frågan är om man kommer våga prioritera bland de stora projekten.

Henrik Munck tycker att de rödgröna landar fel i sina satsningar. När resurserna läggs på det Västsvenska paketet, Älvstaden och linbanan faller investeringar i pendelparkeringar och nya cykelvägar bort - bara en fjärdedel av de planerade investeringarna i nya cykelbanor genomförs.

Är det här ett sätt för dig att få bort de här stora satsningarna?

– Vi måste ha en realistiska planer som går hand i hand med vår förmåga. De mest allvarliga exemplen är kring Älvstaden och Frihamnen. Det slukar resurser och är osäkert vad det kan leda till.

Bilismen ökar

Trafikstrategin trafiknämnden beslutade om 2014 innehåller ett mål att minska biltrafiken med 25 procent till 2035. Det krävs krafttag för att nå det här målet, men enligt Henrik Munck genomförs inte de åtgärder trafikstrategin bygger på. Enligt en utvärdering av trafikkontoret har biltrafiken istället ökat. Förvaltningen drar slutsatsen att det har skett en omställning till mer hållbart resande, men det går för långsamt.

ANNONS

Henrik Munck menar därför att trafikutvecklingen i Göteborg i praktiken redan följer Alliansens trafikstrategi.

Men du vill inte ha ett högt mål för att minska biltrafiken?

– Det viktiga är att vi minskar miljöbelastningen, säkrar göteborgarnas framkomlighet och att fler ges möjlighet att åka kollektivt och cykla. Men man kan inte ha krav om minskad biltrafik om man inte erbjuder vettiga alternativ, säger Henrik Munck.

Är det rätt väg att sänka kraven?

– Jag tror att man behöver se att förutsättningarna är väldigt olika i olika delar av Göteborg. I vissa områden kan många få tillgång till bättre kollektivtrafik, i andra kommer bilen fortsätta vara ett huvudalternativ.

Vill du att biltrafiken ska minska i Göteborg?

– Jag vill att vi ska få ren luft, trygga trafikmiljöer och låg klimatpåverkan. Det behövs en djupare diskussion än den exakta procentsiffran.

Men är det inte en risk att bilismen ökar om man inte jobbar mot ett konkret mål?

– Det finns redan en bred överenskommelse att hålla biltrafiken på ungefär oförändrad nivå.

Och du tycker att det är tillräckligt?

– Jag tycker att målen ska sättas utifrån luftkvalitet och vilka stadsmiljöer vi vill uppnå. Den exakta siffran för biltrafikutvecklingen får bli en konsekvens av den typen av övergripande mål.

ANNONS

Hur ser du på risken att det verkar som att du bara vill röra om?

– Jag har under hela mandatperioden varit tydlig med att trafikfrågorna och trafiknämnden inte sköts på ett bra sätt och att det leder till dålig utveckling för trafiken i Göteborg. Redan hösten 2015 röstade jag för att hela trafikkontorets verksamhetsplan skulle arbetas om.

ANNONS