Mötet med mentorn Sari gav Basher en annan framtidstro

Basher Al Marabani hade problem med att komma i tid till lektionerna och svårt med motivationen. Men det har ändrats sedan han började träffa Sari Isberg, relationsförvaltare på Stena Fastigheter, inom ramen för ett program där yrkesverksamma vuxna ska följa och stötta elever in i vuxenlivet.
– Jag ville ha en mentor för att jag visste att det skulle vara bra för min framtid, säger han.