Möjliga S-ledare frågades ut på Pustervik

Medlemstidningen Lotsen har tagit initiativ till en öppen utfrågning med de fem kandidaterna till ordförande i partidistriktet Göteborg.
– Det känns extra viktigt att bygga band mellan medlemmar och ledarskapet inom socialdemokraterna efter den senaste tidens konflikter, säger Erik Vestin, ordförande för Tjänstemännens socialdemokratiska förening.