Moderatledaren: "Det är obegripligt och förkastligt"

Politikerna lägger sig platt för revisorernas kritik. – Skämmigt, säger Tord Karlsson (S), ordförande i nämnden för intraservice.

ANNONS
|

Oppositionsledaren Jonas Ransgård (M) är nästan chockad över det omfattande resande som stadsrevisionens rapport blottlägger.

– Jag fattar inte att staden inte kommit längre, med tanke på allt som hänt. Det här är så uppenbart omdömeslöst, både vad gäller själva mängden resor och resornas längd. Det går inte att se det som annat än nöjesresor – vad tillför detta?, säger han.

Ransgård mycket kritisk

Med den stora muthärvan och allt arbete som lades ned efter den borde Göteborg vara "renast i klassen", säger han. Det som hänt på intraservice antyder något helt annat.

– Det är obegripligt och förkastligt, med tanke på vilka stora insatser som lagts ned på utbildning och annat, säger Jonas Ransgård.

ANNONS

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) hade inte hunnit mer än ögna rapporten under tisdagskvällen:

- Självklart måste vi ta allvarligt på kritiken. Samtidigt vet jag att nämnden och förvaltningen arbetar med en plan för att förhindra att det händer igen, konstaterar Hermansson.

Även om det inte redovisats några konkreta oegentligheter, hur bedömer du risken för en förtroendeskada?

- Den finns givetvis. Som medborgare ska du kunna lita på att alla anställda och förtroendevalda inom kommunen håller sig till reglerna. Det är bra att revisionen påtalat bristerna, svarar Ann-Sofie Hermansson.

"Det ser inte bra ut"

Politikerna i nämnden för intraservice fick redan på måndagskvällen en dragning av stadsrevisionen, som granskat 20 resor under åren 2014 till 2017.

Tord Karlsson (S), ordförande sedan ett år tillbaka, konstaterar att det inte ser bra ut.

– Det är slarvigt. Det är egna hittepålösningar vad gäller bokningar av hotell. Man kan inte visa upp underlag för allting. Det är en ganska stor volym. Så det finns en ganska lång rad saker som vi måste ta tag i omedelbart, säger han.

Under dagen har politikerna enats om ett yrkande som hela nämnden står bakom, med åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Det handlar om att dra tillbaka delegationsrätten från förvaltningschefen, som är den som haft att besluta om utlandsresor.

ANNONS

Lägger sig platt

Det handlar också om att skapa tydliga anvisningar för kringaktiviteter på resorna, för längden för resorna samt en ordentlig tydlighet för hur bokningar ska gå till.

– Vi lägger oss platt för den kritik som finns och säger "det här ska vi åtgärda", betonar Tord Karlsson.

I rapporten framgår också att förvaltningens stora leverantörer också är de som arrangerat vissa av resorna. Något som enligt stadsrevisionen är olämpligt i sig – och extra olämpligt eftersom det inte går att redan ut vad kommunen har betalat.

Risken för att det förekommit oegentligheter kan inte uteslutas.

– Även om stadsrevisionen inte kan vederlägga att oegentligheter har skett, så är det sätt vi umgåtts med leverantörer inte förtroendeskapande. Så ska vi nog inte agera hädanefter. Vi ska lämna det här med att använda leverantörer som arrangörer.

"Borde nått längre"

Tord Karlsson har ingen bra förklaring till varför resekulturen på intraservice ser ut som den gör.

– Jag är besviken över att få höra den här beska kritiken. Det är nästan lite skämmigt när vi inte kan visa upp underlag eller syften varför resor görs. Vi borde ha nått längre.

En del av kritiken handlar om att Tord Karlsson fattat ett ordförandebeslut om en av resorna.

– Ja, jag kan inte svära mig fri från det. Det är i slutändan mitt ansvar, säger han.

ANNONS
ANNONS