Moderaterna vill förbjuda tiggeri i city

Tiggeriet skapar otrygghet och är emellanåt så omfattande att det är ordningsstörande. Det anser Moderaterna i Göteborg som nu vill förbjuda passiv insamling av pengar i ett större område i centrala stan.

ANNONS
|

Imitten av oktober ställde sigModeraternas stämmabakom ett nationellt tiggeriförbud. Nu hakarpartikamraterna i Göteborg på och vill förbjuda all passiv insamling av pengar kring centralstationen, Nordstan,Brunnsparken, Kanaltorget och Gustaf Adolfs torg.

Iförslaget som ska presenteras för kommunstyrelsen nu på onsdag,framförs bland annatatt "fleragöteborgare och besökare upplever sig bli ofredade när de uppvaktas allt för närgånget".Man skriver också att tiggeriets omfattning stundtals leder till att platserna inte kan fungera som det är tänkt.

–Människor ska inte behöva dra sig för att vänta på bussen eller tåget bara för att man gång på gång blir ombedd om pengar, säger Jonas Ransgård (M), kommunalråd i Göteborg.

ANNONS

Kan klubbas av kommunfullmäktige

Partiets förhoppning är atttiggeriförbudet skaläggas till idelokala ordningsföreskrifterna som klubbas av kommunfullmäktige i december.

– Inom ramen för den nuvarande lagstiftningen borde det finnas utrymme att förbjuda tiggeri lokalt, säger Jonas Ransgård.

För några månader sedan beslutade fullmäktige att ansöka hos polismyndigheten om att ordningsvakter ska kunnagöra ingripanden i hela det nuaktuella området.

– Syftet är att åstadkomma en tryggare stadsmiljö. Beviljas vår ansökanskulle ordningsvakterna ävenkunna se till att tiggeriförbudet efterlevs utan att polisens resurser belastas, säger Jonas Ransgård.

Läs även:M vill förbjuda tiggeri

Bara för några månader sedanställde han sig tveksam till ett förbud mot tiggeri, men har nusvängt i frågan.

– Jag hade bilden av att det skulle krävas en lagändring för att förbjuda tiggeri lokalt och haderäknat med att Bulgarien och Rumänien skulle ta ett större ansvar för sina medborgare.

"Måste ställa större krav"

Han poängterar att tiggeriet inte är en långsiktig lösning på fattigdom.

– En utredning som genomförts avNationella samordnaren visar att barn till och med lyfts ur skolan för att följa med sina föräldrar hit och tigga.EU måste ställa större krav påhemländernaatt motverka denomfattande diskrimineringen som driver människor hit, säger Ransgård.

Två kommuner har tidigareförbjudit tiggeri på allmän plats, Sala och Vellinge. Båda besluten harupphävts av länsstyrelsen med hänvisning till att de inte är förenliga med ordningslagen. Vellinge kommun har överklagat, vilket nu kommer leda till att frågan prövas i domstol.

ANNONS

–Vår bedömning äratttiggeri borde kunna förbjudas på vissa platser för att upprätthålla ordning och trygghet, säger Jonas Ransgård.

Hur förslaget kommer landa hos de andrai kommunstyrelsenvillkommunalrådet inte spekulera i.

– Det får vi se på onsdag, men det är inte rimligt att vi ska permanentera utanförskap.

ANNONS