Minskat cyklande – tvärtemot målsättningen

Cyklingen i Göteborg minskade under 2017. Trots målen i trafikstrategin som säger om att det hållbara resandet ska öka.