Socialminister Annika Strandhäll under en pressträff i Rosenbad.
Socialminister Annika Strandhäll under en pressträff i Rosenbad. Bild: Erik Simander/TT

Ministern om mässlingsutbrottet

En vårdanställd vid Östra sjukhuset kan ha smittat 54 nyfödda spädbarn med mässling. En nyhet som medfört diskussioner om ändrade regler för anställda vid sjukhus. – Jag vill inte stänga dörren för några åtgärder, säger Annika Strandhäll, socialminister, i ett skrivet svar till GP.

ANNONS
|

Under den 28-29 december föddes 54 barn på Östra sjukhuset. Samtliga får nu injektioner av immunglobulin, antikroppar mot mässling, efter uppgifter om att en anställd vid sjukhuset kan ha fört smittan vidare.

Den vårdanställde ska inte ha haft direkt kontakt med de nyfödda utan enbart vistats under vissa timmar på förlossningen enligt chefsläkaren Görel Nergelius.

Socialministern Annika Strandhäll har valt att inte ställa upp på en intervju men säger i ett skrivet svar att det är viktigt att personal i hälso- och sjukvården har ett bra skydd och att arbetsgivaren har ett avgörande ansvar.

– Det finns föreskrifter för detta och varje arbetsgivare i vården måste göra en riskbedömning och se om personer ska få vaccination, säger Annika Strandhäll.

ANNONS

Öppnar upp för ändrade regler

I samband med nyheten om att spädbarnen kan ha smittats av en anställd vid sjukhuset har ett samtal väckts om vårdpersonal ska få frågan om vilket vaccinationsskydd de själva har. Alternativt även ett krav på vaccination för personalen. En diskussion som socialministern uppmuntrar.

LÄS OCKSÅ: Anställd kan ha spridit mässling till 54 bebisar

– Jag välkomnar om Västra Götaland och andra landsting som arbetsgivare nu ser behov av att föra en större diskussion om regelverket utifrån vad de ser för behov. Jag vill inte stänga dörren för några åtgärder, däremot är det viktiga för mig just nu att ansvarig myndighet och region följer frågan, agerar och har kapacitet att hantera detta, säger Annika Strandhäll.

Annika Strandhäll lyfter också vikten av det nationella vaccinationsprogrammet för barn som hon menar är en av Sveriges stora styrkor.

– Mässling ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen är hög, 97 procent är vaccinerade. Det är viktigt att ha med sig. Vi ligger bland de med absolut bäst vaccinationsgrad i världen.

ANNONS