Miljöpartiet vill skydda mer marina miljöer i Göteborg

Ålgräsängar kallas för havets barnkammare och är viktiga för vattenkvalitén. Men sedan 80-talet har mer än hälften av ålgräset försvunnit. Nu kräver Miljöpartiet i Göteborg ett ökat skydd.

ANNONS
|

Niklas Åberg, Västerhavskonsulent på Sportfiskarna, tar emot vid Röda sten. Han sveper med handen över älven och säger att det var jättemycket torsk här när han växte upp på 1970-talet. Hans stora nöje var att gå ned och kasta, precis här.

– Jag fick lova mamma att inte ta med för mycket torsk hem, säger han.

Ett tiotal år senare började torsken försvinna. Nu är den nästan helt borta.

Under samma tidsperiod har också ålgräset blivit allt mer sällsynt. Sedan 1980-talet har det minskat med 60 procent. Det finns ett samband.

"Väldigt alarmerande"

– Det är väldigt alarmerande och man vet inte riktigt vad det beror på – övergödning och sådant vi gör på land som påverkar havet – men vi måste verkligen stoppa den negativa trenden innan det är för sent, säger miljöminister Isabella Lövin (MP).

ANNONS

Tidigare under onsdagen har hon tillsammans med partikamraten Karin Pleijel, kommunalråd i Göteborg, besökt naturreservatet Amundön, en plats där det fortfarande finns stora orörda ålgräsängar.

– Man ser inte ålgräsängarna från land, men de är avgörande för det marina livet, inte minst som en barnkammare för många fiskarter. De berättade att de hittat yngel av vitling, torsk och ål, säger Karin Pleijel.

Vill skydda fler platser

Hon vill att fler platser ska få samma skydd som vattnet utanför Amundön, så att de ålgräsängar som finns kvar inom kommunens vatten ska fredas och få en chans att utvecklas.

I en motion till kommunfullmäktige lyfter hon nu kravet att "miljö- och klimatnämnden och byggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med övriga berörda nämnder inom staden inrätta marina biotopskyddsområden för ålgräs".

Förhoppningen att den ska nå fullmäktige för beslut i höst.

– Vi vill ha fler reservat och vi vill också se ett samarbete med andra kommuner längs kusten, för havet är inte bara Göteborgs intresse, säger Karin Pleijel.

Bohuskusten utsatt

Just Bohuskusten har varit extra utsatt – här tros så mycket som 80 procent av ålgräset ha försvunnit – och förra året fick Havs- och vattenmyndigheten 11 miljoner kronor för att i ett fyraårigt projekt tillsammans med forskare utveckla nya metoder för att rädda ålgräset.

ANNONS

Isabella Lövin pekar på att S/MP-regeringen, sedan den tillträdde 2014, har fördubblat den yta av det svenska havet som är skyddat så att det nu ligger på 13 procent.

– Så det är över det internationella målet, om tio procent. Nu blir nästa steg att binda ihop områdena, så att de blir mer motståndskraftiga.

ANNONS