Miljonvinst på kritiserad omsorg

ANNONS
|

Ströms slott AB som Magnus Olsson driver har ansökt om att anställa 300 dagbarnvårdare i Göteborg när verksamheten är fullt utbyggd inom ett par år. Det handlar om 1500 barnomsorgsplatser i samtliga stadsdelar.

Dagbarnvårdarna får betalt för sina egna barn om de samtidigt tar hand om lika många barn från andra familjer. Ju fler barn desto bättre betalt.

– En del av affärsstrategin är att familjerna får gratis barnomsorg. Systemet är självsanerande. Är föräldrarna missnöjda och säger upp sin plats tappar en anställd ersättning, säger Magnus Olsson.

Han är 37 år och före detta rektor. Företaget växer snabbt och finns i fem kommuner i Västsverige.

ANNONS

Dagbarnvårdarna jobbar ofta med barn de har nära relation till, som grannar, släktingar och vänner.

För varje barn som ingår i Magnus Olssons företag får han barnomsorgspeng av kommunerna. Den varierar beroende på barnens ålder. Enligt Olsson tjänar han i snitt mellan 800 och 1000 kronor i månaden på ett barn, när löner och andra kostnader dragits bort. Fritidsbarnen ger dock mindre. Magnus Olsson räknar med en vinst på tre miljoner kronor i Göteborg varje år när verksamheten är fullt utbyggd.

– Jag skulle säga att mitt företag går bra idag och satsningen i Göteborg är inte orealistisk.

”Leder till segregation”

I Olssons hemkommun Uddevalla, där hans dagbarnvårdare varit igång längst, rasar en het politisk debatt om företaget.

En av kritikerna är Louise Persson (S), vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Hon anser att Olssons affärsidé leder till segregation.

Flera av Olssons anställda i Uddevalla har invandrarbakgrund. En stor grupp kommer från Somalia.

– Det handlar mer om barnpassning än pedagogik. I den här formen finns inget integrationsarbete överhuvudtaget. Barn som tidigare fanns i förskola eller fritids vistas nu hela sin uppväxt i sin egen kultur genom att ha dagbarnvårdare från samma land, säger Louise Persson.

ANNONS

När Uddevalla kommun tidigare i år gjorde oanmälda tillsynsbesök hittades brister. Det saknades pedagogiska leksaker, dokumentation och en strukturerad verksamhet.

”Vi håller god kvalitet”

Kommunal har reagerat på lönerna. Facket menar att lönesättningen är omodern då den utgår från hur många barn dagbarnvårdaren har, inte antalet timmar personen jobbar. Olsson vägrar dessutom att teckna kollektivavtal.

Själv tycker han att merparten av kritiken är obefogad. Det handlar istället om att affärsidén har hamnat mitt i en ideologisk debatt i Uddevalla där de borgerliga stödjer olika barnomsorgs­alternativ medan Socialdemokraterna är upprörda.

Uddevalla kommun hittade brister i din verksamhet.

– Jag tycker att vi håller en god kvalitet. En del saker har vi rättat till som att vi sett till att det finns bra basstandard materialmässigt i varje pedagogisk omsorg. Vi har också anställt en introduktionsansvarig som ska hjälpa de nya dagbarnvårdarna att komma igång.

Du har också fått kritik för att du skapar segregation.

– Det är starkt integrationsdrivande att få jobb. Politiker borde vara mer ödmjuka innan de säger att vi skapar segregation.

Då det gäller fackets inställning är Olsson inte främmande att sätta sig vid förhandlingsbordet igen.

– Vi kan tänka oss att teckna ett särskilt avtal med Kommunal, men nu gällande kollektivavtal är inte anpassat för vårt företag.

ANNONS

Magnus Olsson hoppas att han kan starta i Göteborg 1 september. Innan dess vill kommunen att han förtydligar sin ansökan innan man säger ja.

– Vi är måna om att ha god kvalitet på alla våra verksamheter. Vi vill veta hur han har tänkt sig verksamheten, hur många barn och i vilka lokaler, säger Madeleine Lundstedt, planeringsledare vid Stadskansliet.

Magnus Olsson driver tillsammans med sin fru pedagogisk omsorg.

Bolaget har anställt 60 dagbarnvårdare som ansvarar för 260 barn i kommunerna Lilla Edet, Stenungsund, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Övertorneå.

Företaget får barnomsorgspeng av kommunen. Hur stor beror på barnens ålder. Exempel: Ett barn mellan 1 och 3 år i Kortedala ger 120 942 kronor per år.

Tar inte ut avgift av föräldrarna. Därför blir barnomsorgen gratis för dem.

Max åtta barn per dagbarnvårdare. Det vanligaste är tre–fyra barn.

Så mycket ger barnen i ersättning i Uddevalla:

Fyra barn i en grupp:

Två barn, 1-2 år: 8 126 kr/barn och månad.

Två barn, 3-6 år: 6784 kr/barn och månad.

Barnomsorgspeng från kommunen: 29 820 kr.

Barnomsorgsavgift till kommunen som Magnus Olsson betalar in: 3080.

Dagbarnvårdarlön för fyra barn: 14 800 kronor före skatt samt skattefritt omkostnadsersättning 4 800 kr för mat/slitage i hemmet med mera. Efter att lönen, sociala avgifter och andra kostnader har tagits bort finns det i det här exemplet kvar 2 500 kronor över i vinst.

Fritidsbarn ger en lägre barnomsorgspeng.

ANNONS