Byggtakten i Göteborg har skruvats upp.
Byggtakten i Göteborg har skruvats upp.

Mer pengar till överbelastade förvaltningar

Mer pengar satsas för att skapa bättre arbetsmiljö inom bland annat stadsbyggnadskontoret. – Det här är en kickstart för att vända den onda spiralen, säger kommunalrådet Ulf Kamne (MP).

ANNONS
|

Flera nya satsningar ryms inom den kompletterande budget som kommunstyrelsen fattade beslut om i går. Bland annat ska 18 miljoner fördelas till de förvaltningar som fått en ökad arbetsbelastning till följd av att takten för bostadsbyggande skruvats upp. Det är stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret och park- och naturförvaltningen som får dela på pengarna.

– Det kommer att gå nästan uteslutande till personal. Det behövs eftersom vi bygger mer bostäder nu än på 40 år, säger Ulf Kamne.

GP har tidigare berättat om larmet från stadens arkitekter, som menar att de inte kan garantera att det som byggs blir bra under rådande förutsättningar. Bakgrunden är den stora arbetsbelastning som lett till höga sjukskrivningstal och att många valt att byta jobb. Något som i nästa led har gjort situationen än värre.

ANNONS

– Det skapar en ond spiral som är svår att bryta. Genom att göra en tydlig satsning så får vi en möjlighet att vända den spiralen och skapa en bättre arbetsmiljö, säger Ulf Kamne.

Den kompletterande budgeten innehåller även pengar för det flyktingmottagande som Göteborg står för. Göteborg har tagit emot 360 miljoner kronor från staten eftersom Göteborg förväntas ta emot 3 600 nyanlända under 2017. Pengarna ska gå till bland annat stadsdelarna, utbildningsnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

ANNONS