Mässlingsutbrottet långt ifrån över

Över en månad har nu gått sedan det första konstaterade mässlingsfallet i Göteborg den 10 december. Antalet insjuknade personer är i dag uppe i 28 fall, och än kan man räkna med fler fall enligt Västra Götalandsregionen. Utbrottet kan pågå i månader.

ANNONS
|

Det var den 10 december som det första fallet av mässling kunde konstateras i Göteborg. Drygt en månad senare är antalet uppe i 28 fall. Trots att det inte uppkommit några nya fall de senaste dygnen räknar Smittskydd Västra Götaland med fortfarande med att fler fall kommer dyka upp.

– Även om vi inte har några fall som kommer just nu så måste man ha full uppmärksamhet de kommande dagarna. Vården har beredskap för att tänka mässling, säger Leif Dotevall, smittskyddsläkare vid Västra Götalandsregionen.

Och mässlingsutbrottet är långt ifrån över. En person som har smittats av mässling kan insjukna upp till 18 dagar efter senaste möjliga smittotillfälle. Det innebär att fler nya fall kan dyka upp fram till i början av februari om man räknar från den dagen när den senaste personen smittades.

ANNONS

LÄS ÄVEN: 40 000 erbjuds kostnadsfri vaccination

Kan pågå under lång tid

Men enligt Leif Dotevall är det i dagsläget omöjligt att säga hur länge mässlingsutbrottet väntas pågå, men det är inte ovanligt att utbrott av den här typen pågår i flera månader.

– Det finns flera liknande utbrott i Europa där det ibland håller på i månader. Men när man har ett gott skydd i samhället, så kallad flockimmunitet, så stannar sådana här utbrott av automatiskt. Men det måste finnas en uthållighet och beredskap så länge nya fall kommer. Jag tror att i detta utbrott måste vi ha beredskapen minst över inkubationstiden för det sista smittade fallet, säger Leif Dotevall.

LÄS ÄVEN: Krisåtgärden: Nu erbjuds mässlingsvaccinet tidigare

Inom vården i regionen fortsätter den ökade beredskapen utan förändring, även om antalet mässlingsfall har varit färre den senaste tiden.

– Dels så behåller man grindvakterna på många vårdenheter och på akutmottagningarna på Sahlgrenska, dels så är det en ökad beredskap bland personal som möter patienter att fråga om mässling och skydd mot mässling, säger Leif Dotevall.

Omfattande arbete kring sjuka

Han berättar att det har varit mycket arbete för personalen på Smittskydd den senaste månaden, och flera har jobbat varje helg sedan det första fallet uppdagades. Även där fortsätter den förhöjda beredskapen.

ANNONS

– Vi på smittskydd är också i beredskap att göra en insats om det skulle komma nya fall. I varje fall gör man en noggrann smittspårning, vem kan man ha smittat vidare. Det är ett omfattande arbete kring varje person som blir sjuk.

LÄS ÄVEN: Här startade mässlingsutbrottet

Trots allt extra jobb mässlingsutbrottet inneburit tror Leif Dotevall att det kan vara en bra lärdom för vården att sjukdomen mässling fortfarande finns kvar i dagens samhälle.

– Många sjukhus i landet tänker nog igenom sitt skydd för personalen och det är värdefullt, för det här kommer hända igen eftersom vi reser över världen och det finns alltid människor som av olika anledningar inte kan vaccinera sig, säger han.

LÄS ÄVEN: Allt du behöver veta om mässling

ANNONS