Mardrömskurvan – har fler patienter än i våras

Kurvan över inneliggande covid-patienter på sjukhus pekar uppåt i hela Västra Götalands-regionen. På Skaraborgs sjukhus har den andra vågen av smittspridning inom loppet av en månad redan slagit värre än i våras.
– Alla måste förstå att den här infektionen smittar även i symptomfritt skede, säger överläkaren Erik Backhaus.