Mängden coronavirus i avloppsvattnet ökar igen

Efter sommarens bottennotering första halvan av juli har halterna av coronavirus i avloppsvattnet börjat öka igen de senaste veckorna.
– Nivåerna är fortfarande låga men trenden är tydlig och det är oroväckande, säger professor Heléne Norder.